Nikolai Astrup si eiga «katalogisering» frå 1927 er ei sentral kjelde i den resonnerande katalogen. Denne oversikta, som ofte er omtalt som «Astrups liste», inneheld ei oversikt over 101 måleri, med korte omtalar og opplysningar om eigarskap. Oversikta vart utarbeidd av kunstnaren på oppfordring frå Magnhild Bukdahl Ødvin, som ville skrive ein biografi og lage utstilling om kunstnarskapen (som aldri vart realisert). Lista finst i to eksemplar: som kladd og som vedlegg til eit brev. Nummerrekkjefølgja er merkt med «Astrup».