1921-1922:

Nikolai Astrup

(1880-1928)

1922-1926:

Conrad Mohr

(1849-1926)

1922-1959-:

Aslaug Mohr

(1879-1959)

-1971-1985-:

1955-1-10 - 1955-12-31

Nikolai Astrup. Malerier og tresnitt

Oslo

72

1971-1-13 - 1971-2-2

Nikolai Astrup

Oslo

29

1980-3-14 - 1980-4-7

Nikolai Astrup 1880–1928. Maleri, tegning, grafikk

Bergen

58

1980-4-12 - 1980-5-4

Nikolai Astrup 1880–1928. Maleri, tegning, grafikk

Oslo

58

1980-6-4 - 1980-6-29

Nikolai Astrup 1880–1928. Maleri, tegning, grafikk

Trondheim

58

1986-6-21 - 1986-8-15

Nikolai Astrup. Naturkjensle mot industrisamfunnet

Sandalstrand, Jølster

17

Kunstnernes Hus. Nikolai Astrup. Malerier og tresnitt. Oslo: Kunstnernes Hus, 1955.

Loge, Øystein. Gartneren under regnbuen. Hjemstavnskunstneren Nikolai Astrup. Oslo: Dreyers Forlag, 1986.

Loge, Øystein. Betrothed to Nature. Oslo: Det Norske Samlaget, 2010.