Nikolai Astrup

undefined 30/8/1880, undefined 21/1/1928

Nikolai Astrup ble født 30.august 1880 i Bremanger i Nordfjord, men familien flyttet raskt til Ålhus i Jølster hvor faren overtok presteembetet. Forholdet mellom far og sønn var tidvis preget av motsetninger og konflikt. Den viktigste grunnen til dette var nok at Astrup aldri fant seg til rette med hjemmets strenge kristendom. Også ønsket om å bli kunstner brøt med familiens mer tradisjonelle forventninger. Som kunstner og ”bohem” skilte Astrup seg distinkt ut i et lite og konformt bygdesamfunn, likevel ble han boende i Jølster det meste av sitt liv. Det var nettopp her han fant motivene til de aller fleste bildene sine. I hele sin produksjon konsentrerte han seg nemlig om det samme landskapet, det samme miljøet og befolket det med de samme mennesketypene. Han ladet landskapene med mystikk og mangetydig symbolinnhold. Bildene kan på mange måter oppfattes som en årstids-serie der Astrup skildrer det konstante og evige i tilværelsen; den vesle hagen med frukttrær og åkerlapp, innsjøen, de velkjente fjellene, skogen og jordene – under stadig skiftende atmosfæriske forhold – det være seg en regntung høstmorgen, i vårløsningen, en kald vinterdag eller en varm, lodden sommernatt.

Nikolai Astrup
Nikolai Astrup