Rasmus Meyers samlinger

Grunnlagt: 1916

Rasmus Meyers samlinger ble donert til Bergen kommune ved kjøpmann Rasmus Meyers død i 1916. I dag, som en del av KODE, er den regnet som en av de ypperste samlinger av norsk kunst fra «gullalderen» 1880 til 1905.  

 I 1924 åpnet et museum som skulle romme samlingen. I 1950 ble Rasmus Meyers Samlinger satt under samme administrasjon som Bergen Billedgalleri, under navnet Bergen kommunale kunstsamlinger, senere Bergen Kunstmuseum. I 2006 ble Bergen Kunstmuseum konsolidert sammen med Permanenten Vestlandske Kunstindustrimuseum og komponisthjemmene Troldhaugen, Lysøen og Siljustøl, til KODE Kunstmuseer og komponisthjem. 

Tilknyttet bilde

Rasmus Meyers samlinger
Rasmus Meyers samlinger