Rå natur er en hyllest til den nyskapende bildekunstneren Nikolai Astrup (1880–1928). Utstillingen tar for seg Astrups bemerkelsesverdige liv, utviklingen av hans særegne stil og hans sterke interesse for landskapet og folket på Vestlandet.

Astrups tidlige karriere fulgte i starten en tradisjonell bane med studier i Kristiania (nå Oslo) og Paris. Etter fullførte utenlandsstudier tok han den uventede beslutningen om å vende tilbake til barndomsriket Jølster. I denne bygda, langt fra storbyenes kunstnerfellesskap, bodde han resten av livet, og her utviklet han et kunstnerskap uten sidestykke. I arbeidene sine hyller Astrup Vestlandets dramatiske natur, utfordrende klima og rike tradisjoner. Til tross for sin – i geografisk forstand – relativt isolerte tilværelse, hadde han et årvåkent blikk for tendensene i europeisk samtidskunst, og lot seg inspirere av disse i sitt eget arbeid. Astrup utforsket også tresnittet og utviklet en stadig mer kompleks teknikk som resulterte i at så å si hvert eneste eksemplar ble et unikt trykk. Med sine intense farger, mønstrede overflater og ulogiske perspektiv er Astrups kunst i høyeste grad uttrykk for et individuelt og moderne kunstnerskap som innbyr til fordypning og nytelse.

Nikolai Astrup. Rå natur er kuratert av MaryAnne Stevens og arrangeres i samarbeid med Clark Art Institute i Williamstown i Massachusetts, og Prins Eugens Waldemarsudde, Stockholm.

Utstillingen har mottatt generøs støtte fra Sparebankstiftelsen DNB.