Referanser

Jensen, Ib Sinding. «Gjennom det snevert lokale skapte han universell kunst». Stavanger Aftenbladet, 1965–12–11.

Lübecker, Pierre. «To stærke temperamenter». Politiken, 1965–06–12.