Institusjoner

Institusjonsdatabasen er ei samanfatning av alle institusjonar som Astrups kunst er representert i eller har vore utstilt ved, eller som er relevante i forhold til kunstnarskapen. Dette omfattar museum, galleri, kunsthandlarar og andre organisasjonar, til dømes stiftingar og bedrifter. Databasen er eit viktig verktøy i proveniensforskinga, som står sentralt i arbeidet med catalogue raisonné. Den enkelte institusjonen er presentert med etableringsår (og eventuelt avviklingsår) og adresser. Samlingar med Astrups kunst inneheld dessutan eit biletgalleri.