Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design

Founded: 2003

I 2003 ble Nasjonalgalleriet, Museet for samtidskunst, Kunstindustrimuseet og Arkitekturmuseet slått sammen til Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design. Ny bygning for Nasjonalmuseet på Vestbanen i Oslo er under oppføring, og er planlagt åpnet våren 2021.  

Related image

Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design