Teknisk informasjon

Proveniens

-1918-1921-:

Kunstner

Nikolai Astrup

(1880-1928)

2013-2013:

Oppbevares hos

Grev Wedels Plass Auksjoner

2014-2014:

Oppbevares hos

Grev Wedels Plass Auksjoner

2014-current:

Kjøpt på auksjon av

Privat eier

Bibliografi

Loge, Øystein. Betrothed to Nature. Oslo: Det Norske Samlaget, 2010.