From Sunde

undefined undefined undefined, 1918 - 1921, 500 x 700 mm

, Griegsamlingen (Oseana Kunst og kultursenter) (The Grieg Collection (Oseana Kunst- og kultursenter))

Loge, Øystein. Betrothed to Nature. Oslo: Det Norske Samlaget, 2010.