Sommernattsvind i slåttetiden

, 1902 - 1908

Det finst ingen kjente skildringar eller fotografi av dette måleriet, men Astrup sin tittel indikerer at motivet viser eit jordbrukslandskap med hesjer. Eit referanseverk i samband med dette motivet kan vere Sommernatt i slåttetiden (K71), som vart kjøpt av Edvard Waldemar Aslaksen (1868–1938) på Astrup si utstilling i 1911.

Måleriet «Sommernattsvind i slåttetiden» var utlånt av Gunbjør Lund (1880–1965) til Astrup si utstilling i Bergens kunstforening i 1908. Gunbjør Lund var gift med Henrik Lund (1879–1935), Astrup sin gode ven frå studietida ved Harriet Backer (1845–1932) sin målarskule i tida 1899 til 1901. Måleriet vart også lånt ut til Astrup si utstilling i Kunstnerforbundet i 1911, men denne gongen med Henrik Lund oppført som eigar. I Astrup si liste frå 1927 står Henrik Lund framleis oppført som eigar, men det er ikkje kjent når eller korleis Lund-paret overtok biletet. Historikken etter dette er også ukjent. 

-1902-n.d.:

Nikolai Astrup

(1880-1928)

-1908-1911-:

Gunbjør Lund

(1880-1965)

-1911-1911-:

Henrik Lund

(1879-1935)

1908-5-3 - 1908-5-27

Nikolai Astrups Maleriutstilling

Bergen

40

1911-1-22 - 1911-2-12

Nikolai Astrup

Kristiania (Oslo)

44

Bergens kunstforening. Katalog over Nikolai Astrups Maleriutstilling. Bergen: Bergens kunstforening, 1908.

Sommernattsvind i slåttetiden

, 1902 - 1908

: 2023-09-01

-1902-n.d.:

Nikolai Astrup

(1880-1928)

-1908-1911-:

Gunbjør Lund

(1880-1965)

-1911-1911-:

Henrik Lund

(1879-1935)

1908-5-3 - 1908-5-27

Nikolai Astrups Maleriutstilling

Bergen

40

1911-1-22 - 1911-2-12

Nikolai Astrup

Kristiania (Oslo)

44

Bergens kunstforening. Katalog over Nikolai Astrups Maleriutstilling. Bergen: Bergens kunstforening, 1908.