Då Astrup døydde i 1928, tok vennene Moritz Kaland ved Bergens Kunstforening og Simon Thorbjørnsen ved Kunstforeningen i Kristiania (Oslo) initiativ til å arrangere ei retrospektiv minneutstilling. Astrups eiga liste med 101 bilete frå 1927 danna utgangspunktet for utstillingsarbeidet. I tillegg lånte enkja etter Astrup, Engel Astrup, ut ei rekkje uferdige bilete, der mange var til sals. Utstillinga talde i alt 245 verk i Bergens Kunstforening, medan det vart gjort enkelte endringar i utstillinga ved Kunstforeningen i Kristiania (Oslo). Mellom anna vart Nasjonalgalleriet sine måleri berre viste i Bergen. 

Utstillinga fekk omfattande omtale. I katalogteksten, og i foredrag og avisinnlegg, styrkjer kunsthistorikaren Einar Lexow ideen om den personlege naturkjensla i Astrups kunst. Den bergensbaserte kritikaren Per Korsvold framheva det karakteristiske og topografiske skiljet mellom «prestegårdsperioden» og «Sandalstrandperioden» i Astrup sine bilete. Kritikaren hevda at ei samanlikning mellom desse periodane viser variasjon og mangfald – og ei stilistisk vending. Kritikarane i Oslo, derimot, stilte seg negative til den såkalla Sandalstrand-perioden, som også vart omtalt som den «seine» perioden. Ujamn og svak er karakteristikkar som går att, og Jappe Nilssen i Dagbladet meinte at dei seine verka berre var «sørgelige rester av et oprinnelig stort og merkelig talent». 

Samla sett fekk utstillinga høge besøkstal. Bergens Kunstforening førte opp 12 000 besøkjande i sin protokoll, medan Kunstforeningen i Kristiania rekna med rundt 2000 besøkjande kvar dag. Sigurd Willochs skildring gir eit stemningsbilete: «Astrup-utstillingen var en stor oplevelse for mange mennesker; det store antal besøkende forteller også om den interesse hans kunst blev omfattet med. Folk stod i kø i trappene for å komme seg inn og i salene besvimte damer i trengselen». 

Referanser

Hagn., Alfred. «En vestlandets maler». Stavanger Aftenblad, 1928–12–13.

Haug, Kristian. «Nicolai Astrup 1880–1928». Aftenposten, 1928–11–10.

Korsvold, Per. «Nikolai Astrups mindeutstilling i Kunstforeningen». Bergens Tidende, 1928–10–09.

Korsvold, Per. «Om Nikolai Astrup – III». Bergens Tidende, 1928–10–16.

Korsvold, Per. «Om Nikolai Astrup – II». Bergens Tidende, 1928–10–15.

Korsvold, Per. «Om Nikolai Astrup – I». Bergens Tidende, 1928–10–13.

L., T.. «Nikolai Astrup. Minnesjaaet i Kunstforeningen». Den 17de Mai, 1928–11–13.

Lexow, Einar. «Astrup-utstillingen i Kunstforeningen». Bergens Arbeiderblad, 1928–10–10.

Mowinckel jr., J. L.. «Glimt fra Lexow's Astrup-foredrag». Bergens Tidende, 1928–11–01.

Thiis, Helge. «Nicolai Astrup. Minneutstilling i Kunstforeningen». Nationen, 1928–11–17.

Thiis, Helge. «Nicolai Astrup». Arbeiderbladet, 1928–11–17.

Thiis, Jens. «En strid som maa kvæles i fødselen». Morgenbladet, 1928–10–06.