Teknisk informasjon

Proveniens

1902-1905:

Kunstner

Nikolai Astrup

(1880-1928)

1905-1955:

Kjøpt på utstilling av

Ole Andreas Stang

(1872-1955)

1955-1982:

Arvet av

Thomas Stang

(1897-1982)

1982-1985-:

Arvet av

Wenche Foss

(1917-2011)

-1990-1990-:

Kjøpt privat av

Privat eier

-1990-1999-:

Oppbevares hos

Sotheby's

-1999-current:

Kjøpt på auksjon av

Privat eier

Utstillingshistorie

Separatutstilling

1905-4-1 - 1905-4-30

Nikolai Astrup

Kristiania (Oslo)

Katalognummer [10]

Se utstilling

1908-5-3 - 1908-5-27

Nikolai Astrups Maleriutstilling

Bergen

Katalognummer [42]

Se utstilling

1928-10-10 - 1928-11-4

Nikolai Astrup. Mindeutstilling

Bergen

Katalognummer 14

Se utstilling

1928-11-11 - 1928-12-9

Nikolai Astrup. Mindeutstilling

Kristiania (Oslo)

Katalognummer 14

Se utstilling

1955-1-10 - 1955-12-31

Nikolai Astrup. Malerier og tresnitt

Oslo

Katalognummer 11

Se utstilling

1956-11-2 - 1956

Nikolai Astrup 1880–1928

Stockholm

Katalognummer 7

Se utstilling

1971-1-13 - 1971-2-2

Nikolai Astrup

Oslo

Katalognummer 6

Se utstilling

1986-6-21 - 1986-8-15

Nikolai Astrup. Naturkjensle mot industrisamfunnet

Sandalstrand, Jølster

Katalognummer 6

Se utstilling

2016-5-1 - 2016-5-5

Nikolai Astrup Painting Norway

London

Katalognummer 4

Se utstilling

2016-6-10 - 2016-9-11

Nikolai Astrup Norske Landskap

Oslo

Katalognummer 4

Se utstilling

2016-10-2 - 2017-1-22

Nikolai Astrup: Norwegen. Eine Entdeckung

Emden

Katalognummer 4

Se utstilling

Gruppeutstilling

1906-9-29 - 1906-12-1

Den Norske Udstilling

København:

Katalognummer 3

Se utstilling

Bibliografi

Werenskiold, Erik. Fortegnelse over kunstværkerne paa den norske udstilling. København: Charlottenborg Kunstforeningen, 1906.

C. W. Blomqvist Kunsthandel, til Astrup, Nikolai, 1905–04–27. Jø20, D.1.3.

Bergens Kunstforening. Nikolai Astrup 1880–1928. Mindeutstilling. Bergen: Bergens kunstforening, 1928.

Kunstnernes Hus. Nikolai Astrup. Malerier og tresnitt. Oslo: Kunstnernes Hus, 1955.

Loge, Øystein. Betrothed to Nature. Oslo: Det Norske Samlaget, 2010.

Bergens kunstforening. Katalog over Nikolai Astrups Maleriutstilling. Bergen: Bergens kunstforening, 1908.