Rain (sketch)

undefined undefined undefined, 1904 - 1904, [670] x [700] mm

Det finst ingen kjente skildringar av dette måleriet, men Astrup sin tittel indikerer at det kan vere eit landskapsmotiv i regnvêr.

Måleriet «Regn (skisse)» var til sals for 25 kroner på Astrup si utstilling i Bergens kunstforening i 1908. Det er ikkje oppført at måleriet vart selt, men etter utstillinga vart det levert til Sigurd Høst (1866–1939). Høst kjøpte fleire bilete på utstillinga og fungerte også som ein salsagent for Astrup i Bergen og Kristiania (Oslo) i åra etter 1908. Måleriet «Regn (skisse)» vart verande hos familien Høst. I 1927 fører Astrup opp Inger Alver Gløersen (1892–1982), stedottera til Sigurd Høst, som eigar. Året etter, i 1928, låner ho det ut til minneutstillingane i Bergen og Oslo. Etter dette er historikken til måleriet ukjent.  

1904-1908:

Nikolai Astrup

(1880-1928)

1908-1927-:

Sigurd Høst

(1866-1939)

-1927-1928-:

Inger Alver Gløersen

(1892-1982)

1908-5-3 - 1908-5-27

Nikolai Astrups Maleriutstilling

Bergen

9

1928-10-10 - 1928-11-4

Nikolai Astrup. Mindeutstilling

Bergen

26

1928-11-11 - 1928-12-9

Nikolai Astrup. Mindeutstilling

Kristiania (Oslo)

26

Bergens Kunstforening. Nikolai Astrup 1880–1928. Mindeutstilling. Bergen: Bergens kunstforening, 1928.

Bergens kunstforening. Katalog over Nikolai Astrups Maleriutstilling. Bergen: Bergens kunstforening, 1908.

Rain (sketch)

undefined undefined undefined, 1904 - 1904, [670] x [700] mm

: 2023-03-04

1904-1908:

Nikolai Astrup

(1880-1928)

1908-1927-:

Sigurd Høst

(1866-1939)

-1927-1928-:

Inger Alver Gløersen

(1892-1982)

1908-5-3 - 1908-5-27

Nikolai Astrups Maleriutstilling

Bergen

9

1928-10-10 - 1928-11-4

Nikolai Astrup. Mindeutstilling

Bergen

26

1928-11-11 - 1928-12-9

Nikolai Astrup. Mindeutstilling

Kristiania (Oslo)

26

Bergens Kunstforening. Nikolai Astrup 1880–1928. Mindeutstilling. Bergen: Bergens kunstforening, 1928.

Bergens kunstforening. Katalog over Nikolai Astrups Maleriutstilling. Bergen: Bergens kunstforening, 1908.