Lodden natt

undefined undefined undefined, 1902 - 1911

Det finst ingen kjente skildringar eller fotografi av måleriet, men Astrup sin tittel indikerer at det viser eit landskap med ei fuktig eller skoddeaktig stemning. Det finst to andre måleri med same tittel, Lodden natt (K10 og K45), og som begge var i Isabella og Sigurd Høst si samling ved minneutstillingane i Bergen og Oslo i 1928.

Måleriet «Lodden natt» var til sals på Astrup si utstilling i Kunstnerforbundet i 1911. Prisen var 200 kroner, men det vart ikkje selt. Ifølgje utstillingsprotokollen vart biletet sendt til Rasmus Meyer (1858–1916) i Bergen, men Meyer er ikkje oppført som kjøpar av verket. Historikken etter 1911 er såleis ukjent.  

-1902-1911:

Nikolai Astrup

(1880-1928)

1911-:

Rasmus Meyer

(1858-1916)

1911-1-22 - 1911-2-12

Nikolai Astrup

Kristiania (Oslo)

11