Bergens Privatbank

Grunnlagt: 1855

1975: Fusjonert med Bergens Kreditbank til Bergen Bank. 1990: Bergen Bank ble fusjonert med Den norske Creditbank til Den norske Bank.