Teknisk informasjon

Proveniens

-1904-n.d.:

Kunstner

Nikolai Astrup

(1880-1928)

n.d.-1977:

Ukjent tilegnelsesmåte

Claus Quist-Hanssen

(1879-1977)

1977-1986-:

Arvet av

Sverre Quist-Hansen

(1909-2001)

-1986-n.d.:

Ukjent tilegnelsesmåte

Privat eier

-2022-current:

Ukjent tilegnelsesmåte

Privat eier

Utstillingshistorie

Separatutstilling

1986-6-21 - 1986-8-15

Nikolai Astrup. Naturkjensle mot industrisamfunnet

Sandalstrand, Jølster

Katalognummer 10

Se utstilling

Gruppeutstilling

Bibliografi

Loge, Øystein. Gartneren under regnbuen. Hjemstavnskunstneren Nikolai Astrup. Oslo: Dreyers Forlag, 1986.

Loge, Øystein. Betrothed to Nature. Oslo: Det Norske Samlaget, 2010.

Loge, Øystein. Nikolai Astrup. Naturkjensle mot industrisamfunnet. Jølster: Astruptunet, 1986.