Jølster gamle og nye prestegård

undefined undefined undefined, 1904 - 1911

-1904-n.d.:

Nikolai Astrup

(1880-1928)

-2022-current:

Loge, Øystein. Gartneren under regnbuen. Hjemstavnskunstneren Nikolai Astrup. Oslo: Dreyers Forlag, 1986.

Loge, Øystein. Betrothed to Nature. Oslo: Det Norske Samlaget, 2010.