Teknisk informasjon

Proveniens

-1921-1921-:

Kunstner

Nikolai Astrup

(1880-1928)

-1921-1952:

Kjøpt privat av

Hans Urdahl

(1873-1952)

-1921-1957:

Kjøpt privat av

Signe Urdahl

(1875-1957)

1957-1985:

Arvet av

Jørgen Urdahl

(1903-1985)

1985-1996:

N. N.

1996-1996:

Oppbevares hos

Ulving Kunsthandel

2023-2023:

Oppbevares hos

Grev Wedels Plass Auksjoner

Bibliografi

Loge, Øystein. Gartneren under regnbuen. Hjemstavnskunstneren Nikolai Astrup. Oslo: Dreyers Forlag, 1986.

Loge, Øystein. Betrothed to Nature. Oslo: Det Norske Samlaget, 2010.