Teknisk informasjon

Proveniens

-1920-1920-:

Kunstner

Nikolai Astrup

(1880-1928)

-1920-1994:

N. N.

1994-1994:

Oppbevares hos

Mohn kunsthandel

1994-current:

Kjøpt på auksjon av

Privat eier