Teknisk informasjon

Proveniens

-1907-n.d.:

Kunstner

Nikolai Astrup

(1880-1928)

n.d.-1972:

Kjøpt av

Hilmar August Reksten

(1897-1980)

1991-current:

Oppbevares hos

Astruptunet