Astruptunet

Founded: 1965

Astruptunet er et museum i Nikolai Astrups gamle kunstnerhjem på Sandalstrand. Jølster kommune kjøpte eiendommen i 1965, mens Engel Astrup fortsatt bodde på gården. I kjøpsavtalen forpliktet kommunen seg til «å halda vedlike Astruptunet – eigedom, hus og alt som avtalen gjeld», med særlig vekt på at innredningen av husene skulle være slik Nikolai Astrup levde. Museet ble i 2004 konsolidert med SKFM, Sogn og Fjordane Kunstmuseum. I 2009 ble det en del av Musea i Sogn og Fjordane.

Related image

Astruptunet
Astruptunet