Brev

Astrup, Nikolai til Shetelig, Haakon
1917

Transkripsjon:

Siri Katinka Valdez

Oversettelse:

Francesca Nichols

Side

  • 1
Transkripsjon
Oversettelse

Brev

Astrup, Nikolai til Shetelig, Haakon
1917
ubb-ms-1201-29-1, MARCUS – Spesialsamlingene ved Universitetsbiblioteket i Bergen

1 sider

Transkripsjon: Siri Katinka Valdez

Oversettelse: Francesca Nichols

Transkripsjon

Kjære Hr. Schetelig!

Jeg sender idag den tidligere omtalte

aqùarel af Bergen, – synes De om 

helst at se den paa mùseet, – kan De

gjöre, som De synes (enten De vil beholde

den selv eller give den til mùseet) – det

er jo heller intet at byde Dem – for den 

venlighed, De til forskjellige tider har vist

mig, – et par smaa træsnit som jeg fandt

frem – er heller intet. 

Jeg sendte nylig et billede til Kaland – adresse

kùnstforeningen – jeg vidste ikke noget nærme-

re sted, – om Kaland ikke skulde være hjemme. 

Jeg har faaet flere henvendelser fra Hr. Ørvig

om at sende ham et billede, – dette er det 

eneste jeg har nù – vil de anbefale det til 

ham i tilfælde af at De liker det – ellers ikke!

Krantz syntes det var godt. Med de bedste hilsener

fra Engel og mig til Dem og frùe Deres 

N. Astrup

Oversettelse

Dear Mr. Schetelig!

I am sending today the previously discussed

watercolour from Bergen, – if You would

prefer to see it in a museum, – You can

do as You consider best (whether You wish to keep

it yourself or give it to the museum) – it

is not much to offer You – for the 

kindness, You have at various times shown

me, – a couple of small woodcuts that I found

among my things – are not much either. 

I recently sent a picture to Kaland – c/o

the art society – as I did not know of any closer

address, – in the event that Kaland was not at home. 

I have had several requests from Mr. Ørvig

to send him a picture, – this is the 

only one I have at present – would you recommend it to 

him if You like it – otherwise not!

Krantz thinks it is good. With best wishes

from Engel and me to You and Your wife 

N. Astrup