Brevutkast

Astrup, Nikolai til Hinna, Bernhard
Etter 1919

Transkripsjon:

Tove Kårstad Haugsbø

Side

  • 1,
  • 2,
  • 7,
  • 8
Transkripsjon
Oversettelse

Brevutkast

Astrup, Nikolai til Hinna, Bernhard
Etter 1919
B.3.6.O.3.L.6, Jølster Bibliotek

4 sider

Transkripsjon: Tove Kårstad Haugsbø

Transkripsjon

Kjære Hr. Bernhard Hinna

Det er saa skjelden jeg ser eller læser

noget af hvad der <skrives> om mig og min

kùnst – der er <mig> {...} likegyldigt og

de större <byers> {...} <sender> <nig> heller

ikke {... ... ...} udtalelser som maatte være {...}

{... ...} Stavanger

nù sendte en

{...} mig {...} Deres omtale af min billede

kùnst {... ...} ùdstillingen (jeg ahner ikke hvilke <billeder>

Vertikal tekst i høyre marg: jeg hadde de / det er min <f venner som> arrangerer <sligt>

{... ...} malerne {...} altid 

har været mig {... ...} sindede og tilmed

har udspredt lögnagtige og onde rygter

om mig saa blev jeg rent glædelig og kjær over

rasket da jeg læste Deres artikkel <hjærtelig ta tak> – jeg

har tidligere kun kjendt en Stavangermaler

som jeg er glad ved at kalde min ven – nem-

lig Emil Abrahamsen – nù kan jeg altsaa haabe

at have en ven ven i Dem ogsaa om vi

2

engang ved skjæbnens lùner eller med gùdernes

vilje skulde træffes.

Jeg hùsker Deres navn fra forste gang jeg

kom til Oslo – Deres gode billede Jæderlandskabet med hesten som kjörer over diket –

jeg hùsker ikke tittelen – og da jeg som 20 aar-

ing kom til Paris hörte jeg stadig Deres navn

nævne – De havde været der aaret forùd

og der gik sagn om Dem som senere om mig –

ja vi kùnde rangle i de dage vi ùnge –

Hùsker De den svenske billedhùgger Stokkenström

baronen som fik 100 Frc. hver mandag og hver onsdag

var blanc og skyldig paa en bordel bordellerne – det var en festlig type – og saa

alle de lùsede dansker som stadig laante

rangle kunde de heller ikke – gud veed hvad

og snod os nordmænd – ja svensker med) – Ja

de brukte pengene til <spiste> Jo {... ...} <jo> Aad og aad {...} naturlig vis saa de maatte sove i dagevis efterpaa – snod paa pensionatet og flyttede stadig eftersom

det var herlige tider. Og Karsten som hvis

kreditten var opbrukt – jeg var dùm nok at laane 2 danske malere 200 frc.

ærgjærrighed gik i retning af at "have kjendt

for

hver eneste ungmö i Paris" – Han og jeg oplevede

mange eventyr sammen i 1901 og 1902 – og han

kaldte mig stadig for Hinna naar han var fùld

der maatte altsaa være nogen lighed mellem

Sider mangler

7

var at en af mine venner blandt de unge malere som sendte en del

billeder til Stavanger blev skammelig snydt

af en ùng Stavangermaler som skrev til ham og tilböd sig at

sælge for ham til sine rike bekjendskaber i Stavan-

ger – ja han Min ven fik saa senere straks efter brev fra

samme ùnge Stavangermaler at han havde

bud paa dette og hint billede til den og den pris fra den og den

Stavanger grosserer (eller skibsreder) os.v. . Min ven syntes nok

at Stavanger grossererne (eller skibsredere) var

slemme at prùtte men da han trængte penge

lod han billederne gaa for de tilbudte lave priser –

Da Men da han imidlertid senere atter holdt en udstilling i

Stavanger og s selv var tilstede og blev kjendt

med de grosserere (eller skibsredere) som tidligere

havde kjöbt af ham (gjennem den unge stavanger-

maler) saa viste det sig at denne ùnge stavanger

maler havde opnaaet adskilligt höiere priser

end hvad han opgav til min ven – avancen

havde han da stukket i sin egen lomme. Jeg vil

ikke opgive navne – endskjönt det kùnde være

Vertikal tekst i venstre marg: Men om <fattig dome> er stor tror jeg dog at vi skal kunne vise Dem nogenlùnde god norsk gjæstfrihed i

efter <som> tarvelge forholde om de nogengang vilde gjöre mig den ære og glæde

at gjæste mig

8.

fristende. – Jeg har gjentagne gange havt

foresporgsel fra Stavanger kunstforening om at

udstille der men de ovennævnte grunde i for-

bindelse med vanskeligheder med udlan <har>

afholdt mig – jeg var nödt at sælge jo rub og stub straks

for krigen til meningslöst billige priser straks efter krigens bg. blev jeg syk og nù

og var syk i mange aar har mine billeder skiftet eier flere gange med stadig stigende priser saa det er {...} at finde dem igjen endog

Rasmùs Meyer som næsten fik mine billeder

næsten gratis fordi de skulde være i hans "Galleri"

endog han eller kanske rettere hans arvinger

solgte jo væk igjen alt af mig som de kunde tjene

godt paa – flere af de bedste ting et billede som jeg fik 70 kr. for af M. solgtes ti Ameln som hægnte sig – og <blev> {...} o.s. Malerne har jo ingen

ret her i landet – en proces vilde bare bragt mig tab sa en sakforer som jeg henvendte mig til – Disse Meyer arv arvingerne havde jobbet saa

sterkt at de var konkurs – og da havde de vel nok ikke

lovlig ret at sælge noget væk af samlingen og de tör derfor ikke nù vedgaa at de har gjort dette – derfor

er det saa umulig at faa vide hvor billederne

nù er havnet – de svarer mig simpelthen ikke – de

Jeg lever og har levet <her> i mange aar som en fattig plads-mand – andre ha

tjent paa mine billeder: Symbol Da jeg antager at De er en god ven

af Emil Abrahamsen tör jeg kanske bede Dem overbringe

ham min hilsen – vi var en nat sammen paa et dampskib

det var en meget sympathisk mand og han er en fin kunstner,

og jeg har alle dage gjort nævnt ham som en hæderlig undtagelse med ham naar jeg

som desværre nok har hændt – har sagt min mening om Stavangermalerne

Vertikal tekst i høyre marg: Atter tak for Deres ord om mig – vi "raakast" sikkert engang

Opp ned tekst øverst: Med beste hilsen Deres forbundne Astrup

Oversettelse