Brevutkast

Astrup, Nikolai til Thoresen, Thor
Før 1922

Transkripsjon:

Jenny Sæterbakken

Side

  • 1,
  • 2
Transkripsjon
Oversettelse

Brevutkast

Astrup, Nikolai til Thoresen, Thor
Før 1922
B.3.5.O.3.L.5_2, Jølster Bibliotek

2 sider

Transkripsjon: Jenny Sæterbakken

Transkripsjon

Til

Thor Thoresen Jr. Ltd. A/S.

Undertegnede tillader sig herved at fore-

spörge om nogen af det ærede selskabets

skibe gaar indover Las Palmas eller nogen

anden havn paa de Canariske öer eller

noget sted i nærheden, f hvorfra kùnde cores-

sponderes med skib did – og isaafald

om fragten om man kan fölge som passa-

ger did og f hvad fragten did vil koste

for en 2 voksen personer og (mand og kone) samt 2; 3 barn (alle under 10 aar) (med eller ùden

kost om bord. En tomands lugar vilde

være tilstrækkelig plads. Hvad <vild> <bagage> fragt pr 100 kg. koste

I tilfælde I fald 

Subsidiært ingn forbindelse laves med Las Palmas tör jeg kanske forespörge om

Subsidiært

hvad m fragten vilde blive til Port

Said under oven <samme> omstændigheder

som ovenfor nævnt

Ærb.

Nikolai Sandalstrand

Ard: Nikolai Christiansen Sandalstrand

Adr. Postaabner: A. E. Fond

Myklebùst i Söndfjord

Til

Thor Thorsen J. Ltd. A/S

Da jeg har hört at Deres <skibe> paserer Marseillle paa

vei til ØstAfrika 

Undertegnede da og da jeg agter at reise fra i Mareilles

i fra vaaren og {... ...} til sommeren engang i November 1920

og agter eller December vilde {... ...} – til ØstAfrika (<Mombasa>)

Og jeg torde jeg da kanske tillade mig at

forespörge om hvilke havne i Østafrika selskabets

skibe paserer laster i og om jeg man kan fölge som

pasager fra Marseille til ØstAfrika med

selskabets skibe og hvad fragten vil blive for en tomand lùgar for

2 per ({...} blir (mand og kone) med et par smaabarn under 10 aar)

vil koste med eller uden kost ombord?

Da jeg samtidig önskede at faa med nogen

instrumenter og bagage fra Bergen eller

Xania – tilader jeg mig ogsaa at forespörge hvad

fragten pr. 100 kg. vil blive fra Norge til

ØstAfrika eller fra Norge til Marseille

Ærbödigst

Nikola Astrù

Adr. Postaabner A. E. Fond

{...} Myklebust Sandal i Söndfjord

Oversettelse