Manuskriptfragment

Astrup, Nikolai
u.å.

Transkripsjon:

Jenny Sæterbakken

Side

  • 1,
  • 2,
  • 3,
  • 4
Transkripsjon
Oversettelse