Manuskriptfragment

Et kys af deg
Astrup, Nikolai
u.å.

Transkripsjon:

Jenny Sæterbakken

Side

  • 1,
  • 2
Transkripsjon
Oversettelse