Brev

Astrup, Nikolai til Bydal, Trygve
1927-12

Transkripsjon:

Turid Hagelsteen

Side

  • 1,
  • 2
Transkripsjon
Oversettelse

Brev

Astrup, Nikolai til Bydal, Trygve
1927-12
Brevs.295-66357, Nasjonalbiblioteket

2 sider

Transkripsjon: Turid Hagelsteen

Transkripsjon

             Kjære Bydal og frùe!

Ja jeg tænkte, jeg skulde faaet en

(helst lyst gùld) ramme på dette træsnittet, men det

blev for sent til Jùl. – Ja jeg

kalder det "træsnit" – det bùrde kan- 

ske heller hede: "et moderne oljetryk",

da det er frembragt ved at trykke

opigjen og opigjen med lidt forskjellig 

farve (tyk farve), – et forsök paa stoflig virk-

ning i træsnit, – jeg forsöker det ikke

opigjen, saa dette blir et "ùnicùm"; – 

thi træsnittet skal kùn virke ved 

stemning "abstraktioner" og lign. – ikke ved "illùderen-

de" midler, – som jeg her har forsögt

(og hvad dybdevirkning angaar ogsaa

naaet – ùden særlig anvendelse af 

"lufttoner"). –

Det var kjedeligt at "Sommernat

ved gjærdet" skulde være for stort til

den beregnede plads, – virkningen af

belysningen der, vilde jo have været ud-

2

mærket – særlig paa dette billede.

Hæderspladsen i Eders hùs, – hvad god

belysning angaar, – har jo Tranaas, – og 

den maa han vel have, – men paa den 

anden væg – vis à vis Tranaas er en 

udmærket plads (for belysningen), – der

hvor portrætterne af Björn Smit-Hald

hænger, – disse taaler jo godt en ringere

plads, – da de er saa smaa, at de kan

anbringes paa mindre vægfælter.

Pladsen der, vilde jeg synes særlig godt 

om.

Træsnittet som jeg sender er kanske

ikke rigtig saa tört endnù, at det taaler 

fernisering (det bör nemlig ferniseres som

et andet maleri, – da der jo delvis er

trykt med tyk farve). Jeg saa vist

sidst til dig Bydal, at det kunde være uten

glas – men det vil kanske være bedst

at have glas paa det, da stöv let vil

fæste sig mellem de tykke ophöiede ting i

trykken. Saa önskes I begge med familie

en "god jùl!" fra alle her

Eders N. Astrup

Oversettelse