Brev

Astrup, Nikolai til Bydal, Trygve
1926/1927

Transkripsjon:

Turid Hagelsteen

Side

  • 1,
  • 2,
  • 3
Transkripsjon
Oversettelse

Brev

Astrup, Nikolai til Bydal, Trygve
1926/1927
Brevs.295-66355, Nasjonalbiblioteket

3 sider

Transkripsjon: Turid Hagelsteen

Transkripsjon

       Kjære Bydal!

Ja jeg haaber, vi ser dere

lördag, – eller hvis dú har 

vanskelig for at slippe fra

sykhùset da, – saa ialle-

fald paa söndag, saa

dere kan blive – blive over til

mandag. Tarveligheden kjender

dù, – men vi har alligevel

havt den frækhed ogsaa at

invitere Maalsnes og frù, samt

Münster. Alkoholen maa jeg

nok atter plage dig med: – kan

Kari idag faa en recept paa

1 spir.conc., saa jeg kùnde faa

                2

faa laget lidt "kvanne drik"

paa forhaand, saa den blev 

lidt "lagret"; – et par dage vil 

gjöre ikke saa lidet paa smaken.

Jeg faar tage mig "gud til

hjælp" og være afholdmand

disse dagene, indtil dere

kommer og "Jölstrabrænvinet" 

blir lagret, – det er jo lidt 

vanskeligt, naar man – som jeg

for tiden – stadig er "laak for bringa".

Saa maa jeg ogsaa være saa frækk

at bede dig besörge mig det, dù 

tror tiltrænges af Wisky, – men

paa min regning, (ikke som hin

gang for 2 aar siden, da dù paa

3

min opfordring skaffede Wisky, som

jeg ikke fik betale).

Dù er kanske saa snild at 

sende mig en liden telefon-

meddelelse lördag, om dere

kan komme da, – eller först paa

söndag; – det hyggeligste vilde

jo været, om dere kùnde komme

lördags eftermiddag; – dù faar

pröve at lage det slik!

Hils din frùe med tak for sidst; – 

og være hjærtelig velkomne

skal I iallefald være, – om

her er smaatt.

Med bedste hilsen

Din hengivne

Nikolai Astrup

Oversettelse