Brev

Astrup, Nikolai til Bydal, Trygve
1926-08-09 (mottaksdato)

Transkripsjon:

Turid Hagelsteen

Side

  • 1,
  • 2,
  • 3,
  • 4
Transkripsjon
Oversettelse