Brev

Astrup, Nikolai til Abrahamsen, Birgit
1924

Transkripsjon:

Turid Hagelsteen

Side

  • 1,
  • 2,
  • 3,
  • 4,
  • 5,
  • 6,
  • 7,
  • 8
Transkripsjon
Oversettelse

Brev

Astrup, Nikolai til Abrahamsen, Birgit
1924
Brevs.295-10132, Nasjonalbiblioteket

8 sider

Transkripsjon: Turid Hagelsteen

Transkripsjon

Kjære Birgit! I

Tusind tak for dit brev og

dine gode önsker. – – Det var

morsomt at höre, at dù skal

til Italien – bare dù ikke blir

skùffet – som jeg blev det – over

Italien. Venezia er jo ret deilig,

naar man blir lidt kjendt der;

– og glemm endelig ikke at

besöke Pisa og den vidùnder-

lige gravplads "Campo Santo"

med verdens bedste fresker: "Död-

dens Triùmf" m. a. – Bare sörgeligt,

at de holder paa at gaa tilgrùn-

de, – (jeg har forresten ingen tro paa

"fresco maleriets" holdbarhed).

Ja, Florenz med Uficierne o.s.v.

behöver jeg ikke at minde dig

Postkortets billedside

Vertikal tekst til høyre:

om. En tùr op paa Vesùvs top vil dù

vel sige er "bare for toùrister" men

om dù gjör det vil dù ikke angre det

Men lad dig ikke skræmme II

af vagtmændene fra at kikke ned

i krateret, saa dù faar se de svarte

smaatoppene med ilden og svovel-

röken. – Capri er jo ogsaa "for toùristerne"

men "den blaa grotte" er dog en ople-

velse at komme ind i – særlig i oprört

sö – (lægg dig bare godt ned i baaten, saa dù

ikke slaar hodet i det trange gap).

Rom bör man enten spandere

et par maaneder paa eller slett

ikke se – for mig er det væsentlig

et minde om en skraphaùg med

rùiner, og fontainer med skiddent

vand; – og kolde nætter med skidne

sovende kvinder indpakket i filler

med sùtrende onger. – Pass dig

for malariamyggen – forlang altid

"slör" om sengen og lidt "rökelse", og

lad aldrig vindùet staa oppe med kveldslys.

Postkortets billedside

Ja, her bor jeg for tiden paa III

en fjeldgaard, som heder "Drivet"

(egentlig "Drevet", – fordi her er en

foss lige ved; – den ryker saa "drivet"

eller "drevet" staar over gaarden).

Her er trist, kalt og efter mit sind.

Det sner langt ned gjennem fjeldene

hver nat, – og naar det letter op

lyser maanen spökelsesagtigt

mellem de höie fjeldene. 

Noget saa gùstent hvidt som

maanelyset paa bræen og nysne-

en kan ikke tænkes, – det er vel

modsætningen mod de svarte

slag-skygger, som fjeldene kaster paa

hinanden. Længere oppe i fjeldet

ligger en sæter Haugesæter, som begraves af

sneskred hver vinter; – lige ved

den gaar en grön hvid bræ-elv,

Postkortets billedside

og lidt bagenfor sæteren IIII

ligger den vakreste bræ jeg kjender

(Haùgebræen). Sæteren ser paa fra-

stand nærmest ud som en del af

morænen. – Ja her gik Kinck

og jeg for et par aar siden over

höifjeldet til Olden i Nordfjord, –

det var en storartet toùr, – men

vi fik desværre meget skodde og

regn. Jeg maler saa daarligt for

tiden, at dù tror det ikke, – pùsler

mest med træsnit, har lavet et

af en sæter her i Nærheden. Naar jeg

engang ùdstiller træsnit i Xania, kunde

dù kanske finde noget, som dù havde

en ledig vægplads til. Ja, lykke da paa

toùren kjære Birgit og hils din

sjönne veninde: – "Norges bedste for-

fatterinde" siger jeg altid til mine

venner. Lev da vel! Din hengivne

Nikolai Astrup

Postkortets billedside

Oversettelse