Manuskript

Uttalelser om Nikolai Astrup
Peterssen, Eilif
1908-10-28

Transkripsjon:

Jenny Sæterbakken

Oversettelse:

Francesca Nichols

Side

  • 1
Transkripsjon
Oversettelse