Brev

Astrup, Nikolai til Høst, Isabella
1914-12-15

Transkripsjon:

Tor Martin Leknes

Oversettelse:

Francesca Nichols

Side

  • 1
Transkripsjon
Oversettelse

Brev

Astrup, Nikolai til Høst, Isabella
1914-12-15
Brevs.531-66448, Nasjonalbiblioteket

1 sider

Transkripsjon: Tor Martin Leknes

Oversettelse: Francesca Nichols

Transkripsjon

                     Myklebust 15/12 1914

     Kjære Frú Höst

Tak for brevet – Skal skrive

nærmere en af dagene. 

Fik idag Kr. 100 fra Kùnstforenin-

gen – vedlægger Skagens brev –,

jeg troede ikke, der var flere "stort

fjeld" at sælge – De veed jo bedst

hvad der er, – og, som De ser, skri-

ver Skagen, at det er efter Deres

tilladelse. – Undskyld hasten – jeg

betaler paa gjæld af alle kræfter

om dagene – det letner efterhvert,

men saa var jeg ogsaa nù kom-

men mere nedfor, end jeg egentlig

selv havde fuld rede paa.

Hils Sohlberg hjærteligst fra mig

 – jeg kjender ham ikke personlig,

men det glædede mig ùmaadeligt

at faa den hilsen han sendte mig

gjennem Kaland. Bedste hilsen

Deres hengivne Astrup

Oversettelse

                     Myklebust 15/12 1914

     Dear Mrs. Höst

Thank you for your letter – Will write in

more detail soon. 

Received Kr. 100 today from the Art Associa-

tion – enclosed Skagen’s letter –,

I didn’t think there were any more "large

mountains" to sell – You know best

what it is, – and, as You can see, 

Skagen writes, that it is with Your

permission. – Forgive the haste – I

am paying debts with all my might

these days – it is gradually lessening, 

but then I had also be-

come further in debt, than I had

actually been fully aware of. 

Please relay my sincerest greetings to Sohlberg 

 – I do not know him personally, 

but it pleased me immensely

to receive the greeting he sent me

via Kaland. Best wishes

Your devoted Astrup