Brev

Kramer, Per til Astrup, Nikolai

Transkripsjon:

Johan Kristian Milde

Side

  • 1,
  • 2
Transkripsjon
Oversettelse

Brev

Kramer, Per til Astrup, Nikolai
B.2.5.O.2.L.5_1, Jølster Bibliotek

2 sider

Transkripsjon: Johan Kristian Milde

Transkripsjon

Kjære ven!

Dr. Smitts ‘’Rævebjelder’’ foranlediger

mig til i farten at sende dig et commùniqùé.

Billedet er nù kommet herned til mig for anden 

gang. Nù Kræver han ‘’pengene elle livet’’

Han viste mig et omfangsrigt dokùment

i sagens anledning som dù hadde sendt ham, <hvorind>

dù <skriver> at dù hjertens gjerne – flùksen skal kom-

me til byen for at foreta det nódvendige. Nù står

billedet her hos mig for ‘’din regning og risiko’’ som det 

hete i expeditörspraaget. Sidst jeg hadde billedet – 

löste jeg den nedre kant av papiret som Glasm. <Andersen>

hadde fæstet, lot billedet stå nogle dage, hvormed det

av sin egen tyngde strækte sig nedover og blev glat.

 Nù har det atter kröllet sig. Jeg erfarer, at kartonen

har ‘’spending’’ ind mot glasset, hvormed det presser så

haardt på, at det ikke får hænge frit, saaleds som exp.

mit billede gjör. Jeg skal nú – medens dù pakker

din kùffert, finder frem dine malersaker og begiver

dig hertil – atter löse billedet, gjenta den samme 

‘’proses’’ som sist. Saa skal billedet faa staa

saaledes til dù kommer. Dù skriver, at

billedet kùn – helst – bör fæstes paa midten

‘’övre kant,’’ kan ikke <være> enig med dig i 

dette, særlig når det gjælder et saa stort billede som

dette, nærmere forklaring overflödig, bare tænk paa

papiret til begge sider av det fæstede pùnkt, det

vil jo av sin egen egen tyngde sige ned og danne folder!

Beklager at jeg vistnok var for sent ùte med 

min <kommission>; vinen og <tomaterne>. Jeg hörte av

Holm’ene at det ‘’bakanal’’ allerede var gaat av 

stabelen, at Dr. Münster som dere kronede bakkùs gjore

sine saker glimrende <trods> den höie alder, -- eller kanske

fordi han har den længste erfaring – også i livets

lyse sider, festlivet.

Nù går jeg og ser paa sammensætningen av ovnen

til ‘’bæsta’’. Disse smaa komfùre er det ikke saa

mange av, så det er ikke saa liketil – når man også

skal ta hensyn til at det bör være en god ovn.

Saa maa dù venligst sende mig et litet ord paa

traaden om – når dù komme, saa skal jeg möte dig og ordne

dit leie – Ja vi forùtsætter at dù da tar fat paa

Krbs ‘’paatret’’ samtidig. Kapt. Meyer var her og 

fik en sorthvitt ‘’Kornstaur’’ som han skùlde forære Eie, men 

det viste sig at E. hadde den fór. ‘’i farve’’. Nù vil Meyer ha 

et andet billede expl. ‘’Seljekall’’ i farver, ta en saadan med

samt nogle av de <smaa> för omtalte i farver, ‘’Foss og Aa’’ ‘’hjem fra Arb.’’

‘’liten maane’’ og din ‘’Kornstaur’’ Hils alle sammen

Din

Per

Oversettelse