Brev

Astrup, Nikolai til Astrup, Engel
1916

Transkripsjon:

Tor Martin Leknes

Side

  • 1,
  • 2,
  • 3,
  • 4,
  • 5,
  • 6,
  • 7,
  • 8
Transkripsjon
Oversettelse

Brev

Astrup, Nikolai til Astrup, Engel
1916
B.1.1.O.1.L.1, Jølster Bibliotek

8 sider

Transkripsjon: Tor Martin Leknes

Transkripsjon

Tekst øverst, opp ned:

Krantz og Kaland beder mig hilse.

Kjære Engel

Ja nù har vi været nogle dage

i Kjöbenhavn og seet en masse

kùnst – storartede ting – meget af

verdens bedste kùnst er her nù da

frankrige paa grund af krigen solgte

en del som var paa gjennemreise i

Danmark da krigen bröd ùd – det

er billeder, som de neppe vilde

solgt ellers, det var en stor ud-

stilling de havde været paa.

Sidst jeg skrev brevkort til dig var

ifra syd-Sverige – da vi reiste over

söen til Danmark saa vi 4 ùnder-

vandsbaade af de nyeste sorter den

ene gik da næsten ùnder vandet – de

var slanke og nydelige som fisk. 

Vi har nù været i to storartede sel-

skaber som danske kunstnere holdt

for os med vin og de mest ùdsögte retter.

Folk tjener jo penge og kunstnerne og

Jeg faar begynde det same naar

jeg kommer hjem – dù kan tro

vi hade det storartet i disse 2

selskabene – de varte til kl. 3 – og

4 om natten og malerfrùerne optraadte

i nye dragter næsten hver anden time.

Vi spiste drak vin sang og dansede til

pianospil og tilsidst maate jeg

ogsaa til at spille paa et hand orgel

som de havde fùndet frem – Frù

Madsen – söster af frù Lund – var

særlig opmærksom mod mig og fyldte

stadig mit glas – Krantz paastaar

at hùn var forelsket i mig – det 

kan jeg neppe tro, thi hùn har en

meget vakker mand. Saa har vi

været rundt lidt paa smaa theatere

og varieteer og seet danserinder – og

seet paa livet i natkafeerne – det

er jo ligesom at Paris er rykke op

til norden nù ùnder krigen –

Ja hvorledes har dù det da kjære

Engel – jeg tænker stadig paa

dig og börnene – dù fik vel 50 kr

som jeg sendte dig fra Kristiania

Jeg skal pröve at arbeide ordent-

lig naar jeg kommer hjem. Trænger

dù mere saa bare laan hos Fond

eller far – jeg har bestilling paa et

billede og nù har jeg seet paa hvor-

ledes man ùdförer kalkmalerier og

skal lære mig at male fresko og

da kan man faa bestillinger – alter-

tavlen i Helgheim har jeg tænkt at

udföre paa den maade – det er 

det eneste virkelig holdbare maleri

som findes – det holder sig i tusinde

aar – ja til evig tid – bare mùren

som det er arbeidet paa blir staa-

ende. Kaland vil ogsaa forsöge sig fresko

freskomaleri. Han og Krantz er ùvenner

ret som det er. Jeg holder mig nöitral

Ja kjære jenta mi – jeg længes ofte

meget efter dig – jeg er saa glad i dig

at dù forstaar det ikke – det gjorde

mig saa ondt at dù skulde gaa og ind-

bilde dig slige ting – som dù gjorde dig

selv bare ondt med. Jeg haaber dù

nù ikke tror sligt længer og at dù

vil lægge an paa at være sterk og

frisk – saa vi kan gjöre god kùnst

i sammen. Jeg er over forventning

frisk – trods megen forkjöling paa

turen men det blir vel værre naar

det bærer nordover igjen – da kom-

mer vel asthmaen igjen er jeg

ræd. Jeg veed ikke hvorlænge vi blir

i Kjöbenhavn – men 3-4 dage blir

det nok endnù – her er saa meget

at se at vi overkommer ikke alt. 

Siden reiser vi til Stokholm – der blir

der nok meget at se i "nordens

vakreste by" som den kaldes – Vi var

II

forresten ogsaa i en storartet vakker

by her i Danmark – den hed Helsing-

ör – nydelige gamle hùse – der

skal vi reise engang – dù og jeg, og vi

kan godt tage börnene med thi der

er billigt at leve i sammenligning

med Kristiania og Bergen – nydelig

keramik laver man ogsaa der og

jeg kjöbte en keramisk lysestage for

at have et minde med fra den

deilige by. Vi spiste en masse

deilig frugt der ogsaa – plommer

saa store som æpler – og de södeste

pærer. I dag var vi paa en af byens

fineste kafeer – ja iallefald den dyreste

i Kjöbenhavn – Kaland spenderte og

vi spiste östers – det smagte storartet

med asparges suppe til og saa drikkevarer.

Man trænger jo ogsaa at leve lidt godt

thi det tager paa kræfterne at gaa og se

paa kùnst hver dag, jeg blir ofte saa

træt at jeg maa sige til de andre

at jeg maa hjem og hvile paa

hotellet hvor vi bor – det er lige ved

Raadhùspladsen som ligger midt i 

byen og vi hörer hver time hvor det

ringer med mange klokker fra taarnet,

hele smaa salme melodier – kirke-

klokkerne er indstillede som tonerne

i et orgel. Ja Kjöbenhavn er igrùn-

den en deilig by – med den herligste

kùnst baade gammel og ny – især

den gamle – her er ting som er

lavet for over 4 tùsend aar siden

at se i mùseerne – og det er mær-

at se at menneskerne har staa-

et lige höit den gang som nù i kùnst

ja endog höiere. Den som kunde

bo her nede og stadig gaa og se

paa kunst naar man bare havde

lyst – ja jeg tror at blir vil lidt

bedre ökonomisk stillet saa skal

vi reise ned hid til Danmark

hver vinter og kùn være i Norge om

sommeren – jeg er forbaùset over

hvor bra jeg har været siden eg kom

hid. Ja bare siden jeg kom til Bergen

blev jeg straks meget bedre og hvis

asthmaen blir rigtig slem naar

jeg kommer tilbage saa reiser jeg

i allefald ind til Bergen i vinter –

Krantz og jeg har talt om at lave

en mappe af Bergen – han optager

billeder af de steder som folk kjender

og er glad i og saa skal jeg forsöge

at skjære dem i træ og saa skal 

han hjælpe mig at trykke og

saa skal vi skal vi sælge hver

mappe med ca. 10 tryk for 500 kr.

og saa deler vi fortjenesten. Krantz

tror at vi skullde kùnne tjene mindst

5000 kr hver i vinter hvis vi klarer

at faa det godt. Ja som dù ser 

har jeg for öieblikket mange pla-

ner i hovedet – bare tiderne ikke

forandrer sig saa maa nok noget

gaa – men saa vi kan faa penge

kjære Engel – og reise lidt ùd

men her i Danmark frygter man

for krig – ja der mange som önsker

den endog – og Norge har jo nettop

faaet en skarp trudsel fra Tysk-

land fordi Norge har fulgt Eng-

lands opfordring og erklæret at en-

hver tysk ùndervandsbaad som

viser sig ùdenfor kysten skal blive

skùdt ned.

Ja saa maa dù leve vel da kjære

Engel – kjöb og hos Fond hvis de

har og lev rigtig godt, thi det

lönner sig – saa man kan være

rigtig frisk og sterk og saa gjöre 

kùnst. Ja nù kommer Kaland

og vil at vi skal gaa ùd i byen

saa jeg maa nok slùtte – Lev da

vel kjære jenta mi og hils Kari og

Arnold fra mig og vær dù selv

frisk og i godt hùmör – saa skal

dù se at tiderne ogsaa vil forandre

sig for os ogsaa. Tusende kys

fra din hengivne mand Nik

Oversettelse