Postkort

Astrup, Nikolai til Kramer, Per
1920-1921

Transkripsjon:

Siri Katinka Valdez

Oversettelse:

Francesca Nichols

Side

  • 1,
  • 2,
  • 3,
  • 4
Transkripsjon
Oversettelse

Postkort

Astrup, Nikolai til Kramer, Per
1920-1921
ubb-ms-1808-m-1, MARCUS – Spesialsamlingene ved Universitetsbiblioteket i Bergen

4 sider

Transkripsjon: Siri Katinka Valdez

Oversettelse: Francesca Nichols

Transkripsjon

Skisse på et fotografi. Tekst til skisse:

<Björseth> gaard

Hæggen Altanen. En del af Kari og Her skal 

attelieret Petras komme

rùm en

Bro

gamle- <vedhùset> Den sværtede <flek> <her> 

stova <Das> er "Nilsstova"

Tekst vertikalt venstre:

Kan dù <forstaa> dette? <Jùli-> 

<natstem> <stemning>?

Tekst vertikalt venstre:

<Dörvogteren> <vor> <rige>

Tekst vertikalt høyre:

Her er <komentaren> over <...>

<...> <...> <kjender> <dù>

Tekst vertikalt venstre:

Kjender dù motivet

igjen <fra> i sommer?

Tekst vertikalt høyre:

<Engel> vei til groven 

efter <vand> – kveldstemning.

Oversettelse

Sketch on a photograph. Text accompanying the sketch:

<Björseth> smallholding

The bird cherry the balcony A section of Kari and A Bridge

the studio Petra's will be

room constructed

here

gamle- <woodshed> The black <spot> 

stova <Outhouse> is "Nilsstova"

Vertical text on left:

Can you <make this out>? <July ->

<night atm> <atmosphere>?

Vertical text on left:

<The guard> <to our> <kingdom>

Vertical text at right:

The <comment> above is <...>

<...> <...> <you> <know>

Vertical text on left:

Du you recognize the

motif <from> this summer ?

Vertical text on right:

Engel [on] her way to the brook  

to fetch <water> – evening atmosphere.