Postkort

Astrup, Nikolai til Kinck, Hans E.
u.å.

Transkripsjon:

Tor Martin Leknes

Oversettelse:

Francesca Nichols

Side

  • 1,
  • 2
Transkripsjon
Oversettelse