Postcard

Astrup, Nikolai to Kinck, Hans E.
u.å.

Transcription:

Tor Martin Leknes

Translation:

Francesca Nichols

Page

  • 1,
  • 2
Transcription
Translation

Postcard

Astrup, Nikolai to Kinck, Hans E.
u.å.
Brevs.189-66492, Nasjonalbiblioteket

2 Pages

Transcription: Tor Martin Leknes

Translation: Francesca Nichols

Transcription

Kjære Kinck! I sammen med

andre af din menighed er jeg 

i dæg! Vi hilser dig alle som den

störste! Kjære dig jeg er nú en mel-

lem mand mellem públikúm og

kúnstneren Men disse men-

nesker i dag. {…} úendelig over

publikúm

Avsender: N. Astrup

Fölsomme men-

nesker – jeg traf

den "unge" paa fjel-

det – {…}.

Nú traf jeg hans far

romantikkeren – det

var næsten som at, træffe dig

undskyld mig! din Astrup

På høyre side:

Til

     Hans E. Kinck

Kirkeveien

     Kristiania

Translation

Dear Kinck! I am together

with others from your parish

today! We all hail you as the

greatest! Dear you I am now an inter-

mediary between the public and

the artist Yet these peo-

ple today [are] infinitely above

the public

         From: N. Astrup

Sensitive peo-

ple – I met

"junior" in the

mountains {…}.

Now I have met his father

the Romantic – Forgive

me, but it was almost like 

meeting you! your Astrup

On the right side of the page:

To

       Hans E. Kinck

Kirkeveien

       Kristiania