Runnen

, 1902 - 1905

Det finst ingen skildringar eller fotografi av dette måleriet, men Astrup sin tittel, «Runnen», tyder på at motivet kan vere eit kratt eller ei treklynge. Astrup viser sjølv til måleriet Julinatt i skogens utkant (N026) som eit «lignende motiv» i lista frå 1927.

Måleriet vart kjøpt av Johan Fredrik Thaulow (1840–1912) på Astrup si separatutstilling hos Blomqvist i 1905 for 15 kroner. Thaulow var generalløytnant og sjef for sanitetsvesenet og Røde Kors. Han var også lege og politikar. Måleriet vart lånt ut til Astrup si utstilling i Kunstnerforbundet i Oslo i 1911, året før generalen døydde. Etter dette er historikken ukjent.  

-1902-1905:

Nikolai Astrup

(1880-1928)

1905-1911-:

Johan Fredrik Thaulow

(1840-1912)

1905-4-1 - 1905-4-30

Nikolai Astrup

Kristiania (Oslo)

[6]

1911-1-22 - 1911-2-12

Nikolai Astrup

Kristiania (Oslo)

[30]

Runnen

, 1902 - 1905

: 2023-03-04

-1902-1905:

Nikolai Astrup

(1880-1928)

1905-1911-:

Johan Fredrik Thaulow

(1840-1912)

1905-4-1 - 1905-4-30

Nikolai Astrup

Kristiania (Oslo)

[6]

1911-1-22 - 1911-2-12

Nikolai Astrup

Kristiania (Oslo)

[30]