Vårstemning ved Jølstravatnet

, 1899 - 1908, [570] x [550] mm

Det finst ingen kjente skildringar eller fotografi av dette måleriet, men Astrup sin tittel fortel at motivet viser ei vårstemning ved Jølstravatnet.

Måleriet var til sals på Astrup si utstilling i Bergens kunstforening i 1908 for 80 kroner. Det vart ikkje selt, men protokollen viser at det vart sendt til Ole Johannessen (1858–1948) i Bergen. Johannessen var gift med Hanna Lodtz (1862–1948), som var kusine av Astrup si mor, Petra Constanse Astrup, f. Lodtz (1860–1930). I samband med utstillinga vart fleire bilete sende til Johannessen for oppbevaring.

I 1927 fører Astrup opp skipsreiaren Thorvald Halvorsen (1879–1950) som eigar, og året etter låner Halvorsen ut biletet til minneutstillingane i Bergen og Oslo. Etter dette er historikken ukjent.

Av dei fire måleria som Halvorsen eigde, er berre eitt lokalisert per i dag. Ifølgje Astrup hadde Halvorsen ei stor kunstsamling i Bergen som han sjeldan viste fram for offentlegheita.

I lista frå 1927 fører Astrup opp ein alternativ tittel, «Vaar og oldertrær ved Jölstervandet», noko som set biletet i relasjon til Marsstemning ved Jølstervannet (K52). I 1985 identifiserte Øystein Loge «Vårstemning ved Jølstravatnet» som K52, men dette er ei feilaktig kopling. Måla stemmer ikkje overeins, og begge måleria var utstilt i 1908, høvesvis nr. 26 og 41. Begge verka har dessutan unike oppføringar i Astrup si liste. Men det er rimeleg å tru at den ukjente har same motiv som Marsstemning ved Jølstervannet.

n.d.-1908-:

Nikolai Astrup

(1880-1928)

1908-1908-:

Ole Johannessen

(1857-1948)

-1927-1928-:

Thorvald Halvorsen

(1879-1950)

1908-5-3 - 1908-5-27

Nikolai Astrups Maleriutstilling

Bergen

26

1928-10-10 - 1928-11-4

Nikolai Astrup. Mindeutstilling

Bergen

69

1928-11-11 - 1928-12-9

Nikolai Astrup. Mindeutstilling

Kristiania (Oslo)

69

Bergens kunstforening. Katalog over Nikolai Astrups Maleriutstilling. Bergen: Bergens kunstforening, 1908.

Vårstemning ved Jølstravatnet

, 1899 - 1908, [570] x [550] mm

: 2023-03-04

n.d.-1908-:

Nikolai Astrup

(1880-1928)

1908-1908-:

Ole Johannessen

(1857-1948)

-1927-1928-:

Thorvald Halvorsen

(1879-1950)

1908-5-3 - 1908-5-27

Nikolai Astrups Maleriutstilling

Bergen

26

1928-10-10 - 1928-11-4

Nikolai Astrup. Mindeutstilling

Bergen

69

1928-11-11 - 1928-12-9

Nikolai Astrup. Mindeutstilling

Kristiania (Oslo)

69

Bergens kunstforening. Katalog over Nikolai Astrups Maleriutstilling. Bergen: Bergens kunstforening, 1908.