Einar Lunde

Birth 8/3/1875, Death 8/9/1951

Forretningsmannen Einar Lunde i firmaet Th. Lunde på Lillehammer startet ca.1905 håndverksbasert møbelproduksjon. I 1912 gav han ut sin første møbelkatalog og holdt jevnlig utstillinger i perioden 1913-1932. Som møbelformgivere engasjerte han både arkitekter og billedkunstnere i tillegg til verkstedets snekkermester. Einar Lunde fremstår som en nasjonsbygger som var opptatt av gammel folkekunst, tradisjoner og mål-saken. Han var selv en samler av gjenstander og tekstiler som han brukte som forbilder til utvikling av egne varer, og hadde nære bånd til Andres Sandvig og hans samlinger på Maihaugen. Lunde stod også nær andre miljøer som arbeidet for å ta vare på det nasjonale uttrykk i språk og materiell kultur, som forfatterne Olav Aukrust, Bjørnstjerne Bjørnson, Ingeborg Møller og Ivar Mortenson Egnund. Lundes hadde sterk tilknytning til det antroposofiske miljøet, og gjorde en betydelig innsats for å spre Rudolf Steiners tanker på et tidlig tidspunkt i Norge. Lundes antroposofiske livsanskuelse fikk utover på 1920-tallet også betydning for hans syn på den videre utvikling av møbelkunsten. I 1921 donerte han kunstsamlingen sin til Lillehammer By.

Einar Lunde
Einar Lunde