*Olaf Møller

Birth 12/11/1877, Death 1/7/1968

(Olav Møller er sekretær i riksforsikringsanstalten, som bl.a. har å gjøre med sykekassen. Det kan se ut som det er han som er "hr. O Möller". I Astrups brev (kladd) til hr. O Möller klager han over behandlingen han får av Jølsters sykekasse.)

View oldest first

No related artworks were found.

Letters to

Mentioned in