Nils Astrup

Birth 7/6/1901, Death 29/9/1972

Cand.jur. Nils Ebbessønn Astrup var en norsk skipsreder. Han var sønn av Cecilie Fearnley (1878-1902) og Ebbe Carsten Morten Astrup (1876-1955). Sønnen Nils Jørgen Astrup (1925-2005) var en av H. P. L'Oranges viktigste støtter i forberedelsene til Det norske institutt i Roma (innviet 1959), mens Hans Rasmus Astrup (1939-2021) var en kjent samler av moderne kunst som i 1993 åpnet Astrup Fearnley Museet for Moderne Kunst.