Letter

Astrup, Nikolai to Aslaksen, Edvard Waldemar
1909-01

Transcription:

Tove Kårstad Haugsbø

Translation:

Francesca Nichols

Page

  • 1
Transcription
Translation

Letter

Astrup, Nikolai to Aslaksen, Edvard Waldemar
1909-01
Brevs.295-331569, Nasjonalbiblioteket

1 Pages

Transcription: Tove Kårstad Haugsbø

Translation: Francesca Nichols

Transcription

          Hr. Cand Aslaksen

Jeg sender Dem idag to billeder: 

St. Hansnat stùdien og vaarstemningen

Et lidet billede, som jeg kalder "röd

sommernat", har jeg ikke paaspændt paa

ramme; men jeg skal faa fat i et

stykke pap at spile det ud paa, og saa

skal det blive sendt en af de förste

dage i posten. Jeg er lei over, at jeg ikke

har nogen bedre ting at byde Dem for

öieblikket – men jeg skal, om De önsker

det senere bytte disse ting med billeder, 

som De maatte like bedre paa en af

mine udstillinger. 

                             Deres hengivne

                                             Nikolai Astrup

Translation

Mr. Candidate Aslaksen

I am sending You today two pictures: 

The Midsummer Night study and Spring Atmosphere

A little picture, that I call “Red

Summer Night”, I have not attached to a

stretcher, but I will get hold of a

piece of cardboard to display it against, and then

it will be sent in the next couple of

days by post. I am sorry, that I do not

have anything better to offer You at

the moment – but I shall, if You wish

later on exchange these things with pictures, 

that You might like better at one of

my exhibitions. 

Your devoted

Nikolai Astrup