Letter fragment

Astrup, Nikolai to Hagen, Ingeborg Refling
Høst/vinter 1926

Transcription:

Jenny Sæterbakken

Page

  • 1,
  • 2,
  • 25,
  • 26
Transcription
Translation

Letter fragment

Astrup, Nikolai to Hagen, Ingeborg Refling
Høst/vinter 1926
C.2.1.O.7.L.1, Jølster Bibliotek

4 Pages

Transcription: Jenny Sæterbakken

Transcription

Kjære Ingeborg Refling-Hagen

Tak for Deres brev som jeg fik nù da jeg

Nettop hjemkommen hjem fra et besok

hos en fælles ven af Kinck og mig

("El Capitano", som Kinck kaldte

ham (A. E. Fond), fordi han styrede vor lille

motor baat ùnder vore mange

udflugter paa det 3 mil lange

Jölster vand dengang Kinck var her.

Denne A. E. Fond holdt bryllup

for sin datter og som en af hans

ældste venner kùnde jeg ikke undlade

at modtage hans indbydelse, end-

sjönt jeg mindst af alt likte bryllups

larmen og morro nù – i den sindstemning som jeg har

været i siden den vor kjære Kincks död,.

Ved Straks efter hjemkomsten maatte jeg fölge

min svigerinde over vandet til lensman-

den og hjælpe hende med at faa indledet

retslig forfölgelse mod sin hendes sviger far

hùn var nygift som uden grund

som bæskylder hende for tyveri og for at være skyld

i at hendes mand druknede i Jölster-

vandet i aar samtsamt for tyveri. –

Ja dette blev en lang og Dem uvedkommende indledning –

vil De sige – den <skeer> ogsaa {...} Ja det – er <saa>

bare men da Deres brev har af disse

grunde har ligget ubesvaret i 5 dage nù

og jeg maa bede Dem meget om ùndskyld-

ning derfor – og da De önskede et

svar fort – maa jeg i all uduelighed

skynde mig at faa skrevet et brev

til Dem selv om det blir uden hoved eller

hale. Jeg kan nemlig ikke tænke klart

for tiden. Kincks död overvældede

mig {...} – det var saa ùtroligt –

den sterke Kinck – telegrammet

fra hans döttre: "Vor far döde idag" – var

mig postsendt fra nærmeste telefon-

station og var skrevet paa {... ...}

brevpapir – (ikke telegram <blanket>)

Vertikal tekst: og <uden underskrift fra telefonstationen>.

Mangler sider

25

faa lov at sige Dem et ord uten

at De blir fornærmet eller sint

paa mig –: lad ikke formange fremmede

höre de samme ord som De

skriver til mig: om Holms even eventue

tuelle elle bane i fald han rörer dramaet

thi selv om jeg beundrer Deres mod og respekterer Deres retfærdigheds fölelse

saa synes jeg De er saa altfor god til

sligt. Men synes det Dem umuligt

at ùndgaa dette – og (kanske har Kinck papirer

som alene De kjender) saa vær da enda 

mer forsigtig med udtalelser – thi

De vil da ogsaa lett kùnne blive hindret

ogsaa fra at udföre Deres forsætt –

da der altid vil findes en eller anden

som paa forhaand vil stikke et ord til lovens haand

hævere oga at De blir "skygget" og hindret

i sidste öieblik. – Ja kanske længe för

det kommer saa langt – thi hùsk paa

at enhver som hörer sligt i virkelighed

heden er lovlig forpligtet at "melde" det

26

Jeg tager vilde jo heller tage straf

for at være passiv medvider heller end at röbe Dem

eller Deres ord men det er vil ikke sikkert ikke alle gjor andre 

som maatte höre det. –

det Jeg hörer De skal afsted

sydover til Italia nù snart –

Jeg vil da önske Dem alt godt

paa touren – rigtig megen glæde

efter den store sorg. Vær sikker

at De er omsvævet af Kincks

aand – og hvad glæde De

oplever vil virke som en reflex-

ior {...} tilbake paa hans Aand. Gjör ham da glad!

Husk Kincks ord om "evnen til længsel".

Med ùndskyldning for alt det

dùmme jeg maa have sagt! jeg

Deres N. <Astrup>

Translation