Letter

Astrup, Nikolai to Kramer, Per

Transcription:

Siri Katinka Valdez

Translation:

Francesca Nichols

Page

  • 1
Transcription
Translation

Letter

Astrup, Nikolai to Kramer, Per
ubb-ms-1808-n-1-2, MARCUS – Spesialsamlingene ved Universitetsbiblioteket i Bergen

1 Pages

Transcription: Siri Katinka Valdez

Translation: Francesca Nichols

Transcription

Kjære Per Kramer

Kun et par ord i all hast. Har faaet

<tag> i ruterne for bilen: 

Fra Vadheim: Söndag 7,30 eftermiddag (kveld) (gaar kùn til Förde) om kvelden)

(Förde Mandag 9 formiddag (<Bjosæth> omkring 10,40)

Gjentagelsestegn under "Förde"

Fra Vadheim: Onsdag 8 formiddag (gaar kùn til Förde)

Fra Vadheim: Fredag 8 formiddag (til Björsæth omkring 1,40 Em.)

Fra Vadheim: Lördag 10 formiddag (til Björsæth omkring 1,40 em.)

–––

Det er altsaa kùn Fredags og Lördags bilen som gaar

direkte en af disse to dage maa du derfor pröve at

komme til Vadheim förend bilen gaar - Reis

lördag 8 dage for pintse og bliv her 14 dage. 

Hjærtelig Velkommen. Undskyld rablet

Krantz og Korsvold er seet i veien her og jeg

<venter> <Dem> <hvert> öieblik og vilde faa dette

afsted förend de kom. 

Hils alle dine hjærteligst

Din Nikolai

Translation

Dear Per Kramer

Just a few words in haste. Have got

<hold> of the schedule for the motorcar: 

From Vadheim: Sunday 7:30 p.m. (evening) (goes only to Förde) in the evening)

(Förde Monday 9 a.m. (<Bjosætr> around 10:40)

Ditto mark below ‘Förde’

From Vadheim: Wednesday 8 a.m. (goes only to Förde)

From Vadheim: Friday 8 a.m. (to Björsætr around 1:40 p.m.)

From Vadheim: Saturday 10 a.m. (to Bjorsæth around 1.40 p.m.)

–––

It is therefore only on Fridays and Saturdays that the motorcar runs

directly One of these two days you must therefore try to

arrive in Vadheim before the motorcar departs – Leave

Saturday 8 days before Whitsunday and remain here a fortnight. 

You are most warmly welcome. Forgive the scribbles

Krantz and Korsvold have been seen on the road here and I

<expect> <Them> <any> second and wanted to get this

off before they arrived. 

Warmest greetings to your whole family

Your Nikolai