Personvernerklæring

Personvernerklæringen forklarer hvorfor vi samler inn informasjon om deg, hvordan vi bruker denne informasjonen og hvordan vi tar hensyn til ditt personvern. Denne personvernerklæringen gjelder for behandlingen av personopplysninger som gjøres av KODE på nikolai-astrup.no. Personopplysninger er alle typer av informasjon som kan relateres til en identifiserbar person, slik som navn, e-postadresse, telefonnummer osv.

Dersom du lurer på hvilke opplysninger vi har om deg, eller noe er uklart, ta gjerne kontakt med oss på astrup@kodebergen.no

REGLER FOR PERSONOPPLYSNINGER OG BEHANDLINGSGRUNNLAG

Bruk av personopplysninger regnes som behandling av personopplysninger. Dette gjelder innsamling, registrering, lagring og utlevering eller en kombinasjon av disse. Behandlingen reguleres av personopplysningsloven. KODE kan behandle personopplysninger til formål som ivaretar en berettiget interesse så lenge ikke hensynet til brukernes personvern vil veie tyngre.

NÅR OG HVORDAN VI SAMLER INN PERSONOPPLYSNINGER

KODE samler ikke inn personopplysninger med mindre du selv oppgir dette, f.eks. ved å kontakte oss via e-post eller kontaktskjemaet. Dette er opplysninger du frivillig gir oss, og ikke noe vi samler inn uten at det er i din interesse.

HVA BRUKES PERSONOPPLYSNINGENE TIL?

Vi trenger opplysningene for å kartlegge bruken av nettsiden og hvilket innhold som er interessant for brukeren. Kontaktinformasjonen kan dessuten være sentral i videre korrespondanse angående forskning. Dine personopplysninger brukes ikke til andre formål enn det som opprinnelig var intensjonen.

HVEM SOM HAR TILGANG PÅ DATAENE

Det er kun vi i KODE og våre leverandører når det er nødvendig, som har tilgang til personopplysningene. Vi skal bruke alle rimelige forsiktighetsregler for å påse at våre medarbeidere og tredjeparter som har tilgang til opplysninger om deg, har adekvat informasjon for å sikre at de behandler disse opplysningene i samsvar med denne erklæringen og våre forpliktelser etter personvernlovgivningen. Vi selger aldri informasjonen videre til tredjeparter.

HVOR LENGE LAGRER VI DATA?

Dersom du har en relasjon til oss eller forskningsprosjektet vårt lagrer vi personopplysninger. I tilfeller hvor det er naturlig med samarbeid ved en senere anledning, beholder vi dine opplysninger også etter avsluttet kontakt.

DETALJER OM TREDJEPARTS LEVERANDØRER

Følgende tredjeparts leverandører kan også innhente og lagre informasjon på nikolai-astrup.no.

Google Analytics
Vi samler inn statistikk om hvordan tjenestene våre brukes. Google Analytics bruker informasjonskapsler slik at vi kan merke oss trender i hvordan nettsidene brukes. Vi bruker dataen til å forbedre nettstedet og for å få mer kunnskap om hvilke av våre tjenester du er interessert i. Behandlingen av opplysningene gjør det mulig å lage en bedre brukeropplevelser for deg.

Du kan lese mer om vår bruk av Cookies/Informasjonskapsler her.

DIN RETT TIL INNSYN, RETTING OG SLETTING

Hvis vi behandler personopplysninger om deg, har du rett til innsyn i dine egne opplysninger. Når det gjelder IP-adresser, så vet vi ikke hvem innehaver er og har heller ikke mulighet til å få verifisert hvem dette er. Du kan be om å få en kopi av opplysningene vi har registrert om deg. Det gjøres ved å ta kontakt med oss på astrup@kodebergen.no. Dersom personopplysningene er uriktige, ufullstendige eller du ikke har adgang til å behandle dem, kan du også be oss rette opplysningene.