Sparebankstiftelsen DNB

Grunnlagt: 2002

Sparebankstiftelsen DNB er en uavhengig stiftelse som gir bidrag til allmennyttige formål.

Siden 2005 har Sparebankstiftelsen DNB kjøpt kunst som vises på norske museer. Målet er å komplettere museers samlinger med kunstnere og verk som i liten grad er offentlig tilgjengelig i Norge, og stiftelsen samarbeider med museene om hvilke verk som blir kjøpt inn.

Den første større samlingen stiftelsen kjøpte inn, var en omfattende samling malerier, tresnitt, og tegninger av Nikolai Astrup. Samlingen har fast tilhold på KODE Kunstmuseer og komponisthjem i Bergen. I 2016 ble Nikolai Astrup Forskningssenter etablert som et samarbeid mellom stiftelsen og KODE. 

Sparebankstiftelsen DNB tilrettelegger for å øke kunnskapen om Astrups kunst, både nasjonalt og internasjonalt. De har finansiert flere betydelige forsknings- og formidlingsprosjekter, blant annet phd-prosjekter, restaureringen av hagen på Astruptunet, og nettsidene for den resonnerende katalogen med digitalt arkiv og en interaktiv tidslinje. Siden 2016 har stiftelsen vært initiativtager og sponsor for store Astrup-utstillinger i England, Tyskland, USA og Sverige.

Les mer på Sparebankstiftelsen DNBs nettsider

Tilknyttet bilde

Sparebankstiftelsen DNB
Sparebankstiftelsen DNB