I Kunstnerforbundet i Oslo arrangerte Astrup si første reine grafikkutstilling i 1918. I avisa Dagbladet skreiv kritikaren Jappe Nilssen at Astrup meistra tresnittkunsten med stor teknisk dugleik. Nilssen framheva særleg illustrasjonsarbeidet Astrup utførte til Hans E. Kinck si novelle «Han som var så fæl til at fri», og som vart publisert i juleheftet «Jul i Norge» i 1917. Og verknaden i Foss og bre tykte kritikaren var «rent japansk». Nilssen gav vidare ein viktig observasjon: «Hvert enkelt blad er i og for sig et unikum, det er ikke mangfoldiggjort ad mekanisk vei gjennem nogen presse, men trykt hvert eneste av kunstneren selv med hans egne hender; hvert enkelt blir derfor forskjellig fra alle de andre». Dette er ein heilt sentral karakteristikk av Astrups grafikk.  

Referanser

Nilssen, Jappe. «Træsnit». Dagbladet, 1918–05–12.