intro

A_ZZ_A

View_oldest_first

Utklypp av illustrasjonar i aviser, skisser m.m.. [u.å.].

Preparater av malerlærret – bestillingsliste over farger Astrup mangler (Bjerke?). [u.å.].

Brev til Nikolai Astrup 1905–1927, 2 udaterte. 1908–10–28.

Utklypp av illustrasjonar i aviser, skisser m.m.. [u.å.].

Utklypp av illustrasjonar i aviser, skisser m.m.. [u.å.].

Utklypp av illustrasjonar i aviser, skisser m.m.. [u.å.].

Utklypp av illustrasjonar i aviser, skisser m.m.. [u.å.].

Utklypp av illustrasjonar i aviser, skisser m.m.. 1963–06–02.

Utklypp av illustrasjonar i aviser, skisser m.m.. 1905–03–25.

Utklypp av illustrasjonar i aviser, skisser m.m.. 1905–03–25.

«II. Recept paa malerlærred. Præparaturer». [u.å.].

Utklypp av illustrasjonar i aviser, skisser m.m.. [u.å.].

Utklypp av illustrasjonar i aviser, skisser m.m.. [u.å.].

Utklypp av illustrasjonar i aviser, skisser m.m.. [u.å.].

«Præparatur». [u.å.].

Utklypp av illustrasjonar i aviser, skisser m.m.. [u.å.].

«I. Recept paa malerlærred 'Astruplærred'». [u.å.].

Utklypp av illustrasjonar i aviser, skisser m.m.. [u.å.].

Preparater av malerlærret – bestillingsliste over farger Astrup mangler (Bjerke?). [u.å.].

Utklypp av illustrasjonar i aviser, skisser m.m.. [u.å.].

Utklypp av illustrasjonar i aviser, skisser m.m.. [u.å.].

Utklypp av illustrasjonar i aviser, skisser m.m.. [u.å.].

Aaberge, Jon, «Astruptunet: historisk oversikt og forslag til framtidig utvikling». Ås, 1980.

Ace., «I maleren Nikolai Astrups hjem i Jølster. Fru Engel Astrup forteller om samlivet og reiser med sin mann». 1934–09–29.

Andersen, Stig, «60 års jubileum med gavepakke». 1971–01–22.

Angelico, «Den norske udstilling, Overblik». 1906–09–30.

Anker, Peter, «Nikolai Astrup og hans livsverk». 1980–04–01.

Anspach, Helga; Haugsbø, Tove; Leknes, Tor Martin, Gode ven. Ungdomsbrev fra Nikolai Astrup. KODE Kunstmuseer og komponisthjem. Bergen, 2016.

Anspach, Helga; Haugsbø, Tove; Leknes, Tor Martin, My good friend: an adolescent letter from Nikolai Astrup. KODE Kunstmuseer og komponisthjem. Bergen, 2016.

Anspach, Helga; Myrva, Torunn; Ree, Anne (ill.), Nikolai Astrup. His magic world. Orfeus. Oslo, 2015.

Anspach, Helga; Myrva, Torunn; Ree, Anne (ill.), Nikolai Astrup si magiske verd. Orfeus. Oslo, 2015.

Askeland, Jan, Rasmus Meyers Samlinger. Bergen kommune. Bergen, 1966.

Askeland, Jan, «Nikolai Astrup og kunsten». Jølster kommune. Jølster, 1970.

Askeland, Jan, «Nikolai Astrups grafikk». 1956.

Askeland, Jan, «Nikolai Astrup om sine tresnitt». 1996.

Askeland, Ole. J. , «Typisk norsk å finne det norske». 2005–08–26.

Aslaksen, Edvard W., Brev frå Edvard W. Aslaksen til Nikolai Astrup. 1908–02–22.

Astrup, Christian, Jubileumsskrift: Nikolai Astrup 1880–1980. Musea i Jølster. Jølster, 1980.

Astrup, Engel, Del av brev frå Engel til Nikolai Astrup – dei ventar sitt første barn. 1911–04–02.

Astrup, Nikolai, «Noen ungdomsbrev». 1968.

Astrup, Nikolai, «Jølstra sagn». 1919.

Astrup, Nikolai, Brev frå Astrup til 'kjære Engel' – frå København udatert. 1905–03–30.

Astrup, Nikolai, To brev frå Nikolai Astrup til kona Engel. Eit datert London 7.1.1908 (?). Det andre ufullstendig og udatert. 1905–04–03.

Astrup, Nikolai, To brev frå Nikolai Astrup til kona Engel. Eit datert London 7.1.1908 (?). Det andre ufullstendig og udatert. 1908–01–07.

Astrup, Nikolai, Brev til Nikolai Astrup. [u.å.].

Astrup, Nikolai, Adressebok for Nikolai Astrup. [u.å.].

Astrup, Nikolai, Brevkladd til 'kjære Höst og frue' av Nikolai Astrup. Udatert. 1911. 1905–03–25.

Astrup, Nikolai, Brevkladd frå Nikolai Astrup til prof. O. Mohn, m.a. om grønsaksdyrking. Udatert. [u.å.].

Astrup, Nikolai, Bruddstykker av et brev til Sogn og Fjordanes salgslag. [u.å.].

Astrup, Nikolai, Fragment av brev til Onsager, udatert. [u.å.].

Astrup, Nikolai, Brev frå Nikolai Astrup (kladd) a) til O. Möller, dat 1920, b) Thor Thorsen, udatert. 1905–04–03.

Astrup, Nikolai, Brev frå Nikolai Astrup (kladd) a) til O. Möller, dat 1920, b) Thor Thorsen, udatert. 1922–1923.

Astrup, Nikolai, Fragment av brev til Bernhard Hinna, udatert. [u.å.].

Astrup, Nikolai, «Bekentnüss for Arnold Böcklin». [u.å.].

Astrup, Nikolai, Brevkladd av brev med overskrifta 'Kjære Hr. Greve', udatert. [u.å.].

Astrup, Nikolai, Kladdar av brev frå Nikolai Astrup til fru Ødvin, udatert. [u.å.].

Astrup, Nikolai, Kladd med overskrifta Hr. Konrad Mohr, udatert. [u.å.].

Astrup, Nikolai, Kladdar av brev frå Nikolai Astrup til fru Ødvin, udatert. [u.å.].

Astrup, Nikolai, «Mit Kunstblad». [u.å.].

Astrup, Nikolai, «[E]ventyr som jeg ...». [u.å.].

Astrup, Nikolai, Notat av Nikolai Astrup, omslag: studietur frå stipendtur i Tyskland, 1901. 1905–03–15.

Astrup, Nikolai, «Du kommer ikke ...». [u.å.].

Astrup, Nikolai, «Han kom ind i kirken ...». [u.å.].

Astrup, Nikolai, «[F]or at komme ...». [u.å.].

Astrup, Nikolai, Del av brev frå Nikolai Astrup gjeld tilhøve i Jølster, udatert. etter 1923.

Astrup, Nikolai, Del av brev frå Nikolai Astrup gjeld tilhøve i Jølster, udatert. [u.å.].

Astrup, Nikolai, Del av brev frå Nikolai Astrup gjeld tilhøve i Jølster, udatert. [u.å.].

Astrup, Nikolai, Del av brev frå Nikolai Astrup gjeld tilhøve i Jølster, udatert. [u.å.].

Astrup, Nikolai, «Adam og Eva». J. W. Cappelens Forlag. Oslo, 1954.

Astrup, Nikolai, Del av brev frå Nikolai Astrup gjeld tilhøve i Jølster, udatert. etter 1925.

Astrup, Nikolai, «Langs hele den nordre side af Jølstervandet ...». [u.å.].

Astrup, Nikolai, «1 Svanø – mellem ...». [u.å.].

Astrup, Nikolai, «Til Kramer ...». 1928–07–26.

Astrup, Nikolai, «Stokkebærsmuget». .

Astrup, Nikolai, «Jeg har nemlig ...». [u.å.].

Astrup, Nikolai, «Et kys af dig ...». .

Astrup, Nikolai, Ymse udaterte kladdar/notat av Nikolai Astrup, udatert. [u.å.].

Astrup, Nikolai, Kladd frå Nikolai Astrup – gjeld m.a. artikkel i Tidens Tegn. Overskrift: dansen om lygtepælen, udatert. [u.å.].

Astrup, Nikolai, «[N]ed paa hotellet ...». [u.å.].

Astrup, Nikolai, «[I]sær da han ...». [u.å.].

Astrup, Nikolai, «[J]eg nogenlunde kan ...». [u.å.].

Astrup, Nikolai, «Udklipp af Dansk 'Politikken' ...». [u.å.].

Astrup, Nikolai, «Gamlehus motiver». [u.å.].

Astrup, Nikolai, «Jeg begyndte jo ...». [u.å.].

Astrup, Nikolai, «Naar jeg vover ...». [u.å.].

Astrup, Nikolai, «[F]ar litta oksin ...». [u.å.].

Astrup, Nikolai, «Jo vi skulde ...». 1898–10–23.

Astrup, Nikolai, «Tusen Tak for ...». [u.å.].

Astrup, Nikolai, «How rich he ...». [u.å.].

Astrup, Nikolai, «Til gjengjæld skulder ...». [u.å.].

Astrup, Nikolai, .

Astrup, Nikolai, Brev fra Nikolai Astrup til Otto Valstad. .

Astrup, Nikolai, «[E]nig umuligt at ...». [u.å.].

Astrup, Nikolai, «Handlingen foregaar i ...». [u.å.].

Astrup, Nikolai, Brev til Kitty Kamstrup, gåve frå Turid Astrup. 1905–04–01.

Astrup, Nikolai, Utklypp av illustrasjonar i aviser, skisser m.m.. 1905–03–25.

Astrup, Nikolai, «Da hænde in paa Kjøsnes ...». [u.å.].

Astrup, Nikolai, Fragment av brev frå Nikolai Astrup – m.a. vedkomande Hans E Kinck sin død, udatert. .

Astrup, Nikolai, Notisbok. Bak: rekneskapsopplysningar. Framme: ymse notat m.a. om slekta si og det planlagde giftarmålet med Engel /skrive speilvendt. [u.å.].

Astrup, Nikolai, Notat/brevkladd der Astrup omtalar ein del bilete (nr. 99, 100, 101). [u.å.].

Astrup, Nikolai, Titlar på ein del bilete av Nikolai Astrup. [u.å.].

Astrup, Nikolai, Titlar på ein del bilete av Nikolai Astrup. [u.å.].

Astrup, Nikolai, Titlar på ein del bilete av Nikolai Astrup. [u.å.].

Astrup, Nikolai, Notat om omarbeiding av tresnittplata 'Sandalstrand'. [u.å.].

Astrup, Nikolai, Titlar på ein del bilete av Nikolai Astrup. [u.å.].

Astrup, Nikolai, Notat om omarbeiding av tresnittet 'Rödt fjell', udatert. [u.å.].

Astrup, Nikolai, Merknadar av Nikolai Astrup om bileta nr. 4–28 – tittel, eigar m.m.. 1926–1927.

Astrup, Nikolai, Merknader der Astrup kommenterer bileta sine nr 33–98. Opplysning om eigar m.m.. Omslag merka 'Dukkehuset', udatert. Kladd til billedliste sendt til Magnhild Ødvin 1927, i alt nr. 1–101. C32, C33, C37 høyrer saman. 1926–1927.

Astrup, Nikolai, Attest (avskrift) frå Erik Werenskiold om stipend til Astrup, 14.10.1908. 1908–10–14.

Astrup, Nikolai, «[M]aler aldrig 'sælger' ...». [u.å.].

Astrup, Nikolai, «[E]n forfængelig trang ...». 1926–1927.

Astrup, Nikolai, «Constable! Et billede ...». 1908 (antatt).

Astrup, Nikolai, «[N]aar den skulde ...». [u.å.].

Astrup, Nikolai, «[B]urtaste glaset i ...». [u.å.].

Astrup, Nikolai, «Bukken». [u.å.].

Astrup, Nikolai, «[F]aa se det ...». [u.å.].

Astrup, Nikolai, «[I]kke et svar ...». [u.å.].

Astrup, Nikolai, «Hvorlangt er vi ...». [u.å.].

Astrup, Nikolai, «[G]ul bjerk». [u.å.].

Astrup, Nikolai, «1 Tre med blomar ...». 1905–03–16.

Astruptunet, Reksten-samlinga. Astrupdelen. Astruptunet. Jølster, 1990.

Astruptunet, Nikolai Astrup og den tekstile kunsten. Astruptunet. Jølster, [u.å.].

Atenæum, Den norske utstilling. [s.n.]. Helsingfors, 1911.

Aubert, Andreas, «Norsk malerkunst – kaar og kamp». Steenske Forlag. Kristiania, 1917.

Aubert, Andreas, «Efter den norske kunstutstilling i Kjøbenhavn høsten 1906». 1907.

Becket, Francis, «Den norske Kunst-Udstilling». 1906.

Berg, Knut, Norwegian prints: exhibition of 70 graphics by four Norwegian printmakers : Edvard Munch, Nikolai Astrup, Rolf Nesch, Sigurd Winge. [s.n.]. Houston, 1980.

Berge, Grethe J., «Nikolai Astrup og Jølster». 1986–10–11.

Bergen Billedgalleri, Grafikk: teknikk og historie. [s.n.]. Bergen, 1951.

Bergens Kunstforening, Utstilling av vestlandsk malerkunst. [s.n.]. Bergen, 1922.

Bergens Kunstforening, Bergen i billedkunsten arrangert i anledning Festspillene. [s.n.]. Bergen, 1954.

Bergens Kunstforening, Nikolai Astrup 1880–1928. Mindeutstilling. A/S John Griegs Boktrykkeri. Bergen, 1928.

Bergens Kunstforening, Kunst og Ukunst. [s.n.]. Bergen, 1943.

Bergens Kunstforening, Medlemmenes egen utstilling. A/S John Griegs Boktrykkeri. Bergen, 1941.

Bergens Kunstforening, Et utstnitt av bildende kunst i Bergen og fylkene fra 1900–1953. [s.n.]. Bergen, 1953.

Bergens Kunstforening, Utstilling av vestlandsk og trøndersk kunst. [s.n.]. Bergen, 1926.

Bergens Kunstforening, Sort og hvidt av Rasmus Meyers samlinger. A/S John Griegs Boktrykkeri. Bergen, 1920.

Berle, Reidar Johan, Det synger på Svanøyna. Bergens Tidende og J.W. Eides Boktrykkeri. Bergen, 1977.

Bernhoft-Osa, Theodor, «Lengste døgnet i året. Jonsokfeiring. Den første nordiske fellesreportasje. Inntrykk frå Vestlandet». 1936–07–10.

Berntsen, Kaare, Kunst på papir. [s.n.]. Oslo, 2013.

Bjercke, Alf, Rekning frå Alf Bjercke Oslo til A.E.Fond Sandal i Søndfjord 16.6.1925. 1925–06–16.

Bjørnsen, Anders, «Foreword». Labyrinth Press. Oslo, 2010.

Bjørnsen, Anders, «Forord». Labyrinth Press. Oslo, 2010.

Blytt, Aslaug, Rasmus Meyer's Collection. Catalogue. The Bergen Municipal Art Museums. Bergen, 1980.

Bojer, Johan; Astrup, Nikolai (ill.), «Da gjøken gol». 1914.

Breidvik, Mons, «Hjaa og ikring Nikolai Astrup». 1922–02–01.

Breivik, Thomas, «Nikolai Astrup-utstillingen». 1956–01–11.

Brenne, Tom, Norske julehefter. Messel forlag. Oslo, 2009.

Brodersen, Karl, «Nikolai Astrup i Kunstnerforbundet». 1911–01–25.

Bugge, Stein, Vaar og vilje. Alb. Cammermeyers Forlag. Kristiania, 1916.

C. W. Blomqvist Kunsthandel, Kvittering (receipt). 1905–04–27.

C., H., «Fra husflidutstillingen». 1910–09–19.

Carey, Frances, «'Memories' Landscape». Scala Arts & Heritage Publishers Ltd. London, 2016.

Carey, Frances, «'Erinding's Landskab'». Scala Arts & Heritage Publishers Ltd. Oslo/London, 2016.

Carey, Frances; Dejardin, Ian A. C.; Stevens, MaryAnne, Norske landskap. Nikolai Astrup (1880–1928). Scala Arts & Heritage Publishers Ltd. London, 2016.

Carey, Frances; Dejardin, Ian A. C.; Stevens, MaryAnne, Painting Norway. Nikolai Astrup (1880–1928). Scala Arts & Heritage Publishers Ltd. London, 2016.

Christianssands kunstforening, Norsk malerkunst fra 1800 til 1930 årene. [s.n.]. Kristiansand, 1972.

Czymmek, Götz; Marit Ingeborg Lange, Landschaft als Kosmos der Seele: Malerei des nordischen Symbolismus bis Munch 1880–1910. Braus. Heidelberg, 1998.

Dahl, Per, «Nikolai Astrup og Jølster». 1944.

Dalgard, Olav, «Nikolai Astrup og Jølster». 1911–01–27.

Damsbo, Mads, Nikolai Astrup. Drømmebilleder. Narayana Press. København, 2010.

Danbolt, Gunnar, «Nikolai Astrup – en maler på tilgroede stier». Narayana Press. København, 2010.

Dejardin, Ian A. C., «Painting Norway: Nikolai Astrup and the Jølster Project». Scala Arts & Heritage Publishers Ltd. London, 2016.

Dejardin, Ian A. C., «Norske landskap: Nikolai Astrup og Jølster-prosjektet». Scala Arts & Heritage Publishers Ltd. London/Oslo, 2016.

Den norske ambassade i Frankrike, La Gravure Norvègeienne Contemporaine. Les Presses Artisiques. Paris, 1956.

Durban, Arne, «Mesteren Nikolai Astrup i Kunstnerforbundet». 1971–01–19.

Eckhoff, Audun; et al, Bergen Kunstmuseum Kunstverk. Bergen kunstmuseum. Bergen, 2008.

Eikås, Kristian, «Nikolai Astrup og Jølster». Jølster kommune. Jølster, 1970.

Eikås, Kristian, «Nikolai Astrup og Jølster». 1943.

Eikås, Kristian, Rekninger. [u.å.].

Engelbøe, Theodor, «Nikolai Astrups mindeutstilling». 1928–10–18.

Eskeland, Arnold, «Nikolai Astrup». 1938–03–19.

Fett, Harry, Skriv frå riksantikvaren til Nikolai Astrup, ynskjer Astrup si hjelp for å verna Nedrebøtunet: 28.1.1926 - kopi av anna skriv frå Riksantikvaren. 28.4.1926. 1926–01–28.

Flor, Harald, «Nikolai Astrups Arkadia». 1971–01–29.

Flor, Harald, «Fremmedartet og hjemmekjær». 2005–01–16.

Forlag, Dreyers, Utklypp av illustrasjonar i aviser, skisser m.m.. 1951–01–25.

Forsgren, Frida, «Getsemane i Jølster, en religiøs visjon i Astrups prestehage». 2007.

Fossheim, Johannes, «A. E. Fond». 1955.

Fröseth, C. N., Brevbyte vedkomande sal av Astrup sine grafikk-plater. 1959–02–06.

Fuglesang, Signe Horn, La gravure en Norvège. Retrospective. [s.n.]. La Villa de Caen, 1987.

G., J. F., «Nikolay Astrup». 1928–01–30.

Galleri KB, Høstutstilling. Eldre og nyere norsk kunst. [s.n.]. Oslo, 1975.

Galleri KB, Vinterutstilling. Eldre og nyere norsk kunst. [s.n.]. Oslo, 1979.

Galleri KB, Nikolai Astrup. Tresnitt. Kaare Berntsen A/S. Oslo, 1984.

Galleri KB, Kaare Berntsen A/S 60 år. [s.n.]. Oslo, 1990.

Galleri KB, Vårutstilling. Eldre og nyere norsk kunst. [s.n.]. Oslo, 1974.

Galleri KB, Nikolai Astrup – Chr. Krohg. Malerier, grafikk, tegninger, utkast. Kaare Berntsen A/S. Oslo, 1970.

Gemeentemuseum te´s-Gravenhage, Hoonderd Jaar Noorse. [s.n.]. Haag, 1949.

Gjessing, Oda Wildhagen, Nikolai Astrup – Edvard Munch. Sparebankstiftelsen DnB NOR. Oslo, 2008.

Gjessing, Oda Wildhagen, «Nikolai Astrup and Edvard Munch». Labyrinth Press. Oslo, 2010.

Gjessing, Oda Wildhagen, «Nikolai Astrup og Edvard Munch». Labyrinth Press. Oslo, 2010.

Gjessing, Oda Wildhagen, «Visjon og virkelighet». Narayana Press. København, 2010.

Goldscmidt, Ernst, «Den norske Udstilling». 1906–10–07.

Grev Wedel plass kunsthandel AS, Salgsutstilling. Klassisk og moderne billedkunst. [s.n.]. Oslo, 2004.

Greve, Kari, «Nikolai Astrups tresnitt». Scala Arts & Heritage Publishers Ltd. Oslo/London, 2016.

Greve, Kari, «Nikolai Astrup's woodcuts». Scala Arts & Heritage Publishers Ltd. London, 2016.

Greve, Kari, «Catalogue». Labyrinth Press. Oslo, 2010.

Greve, Kari, «Nikolai Astrups tresnitt». Labyrinth Press. Oslo, 2010.

Greve, Kari, Nikolai Astrup. Tresnitt. Labyrinth Press. Oslo, 2010.

Greve, Kari, Nikolai Astrup. Woodcuts. Labyrinth Press. Oslo, 2010.

Greve, Kari, «Nikolai Astrup's woodcuts». Labyrinth Press. Oslo, 2010.

Greve, Kari, «Katalog». Labyrinth Press. Oslo, 2010.

Gullvåg, Olav, «Velkomen heim (helsingsprolog)». 1993.

H., K., «Kunstmaler Nikolai Astrup». 1911–03–02.

H., K., «Maleren Astrup». 1911–01–27.

Haavardsholm, Frøydis, «Nikolai Astrups og hans tresnitt». 1928.

Hagemann, Sonja, «Da Rasmus Meyers samlinger ble til. Av Paul Ingebretsens etterlatte papirer». 1966.

Hagn., Alfred, «En vestlandets maler». 1928–12–13.

Harbitz, Alf, «Nikolai Astrup». 1929.

Harbo, John, «Nicolai Astrup frem fra bankhvelvet». 1994–09–12.

Hardeland, Magnus, «Nikolai Astrup». 1956–01–12.

Haug, Kristian, «Nicolai Astrup 1880–1928». 1928–11–10.

Haugar Vestfold kunstmuseum, Natten i norsk maleri. [s.n.]. Tønsberg, 2001.

Haugsbø, Tove, «Føreord». KODE Kunstmuseer og komponisthjem. Bergen, 2016.

Haugsbø, Tove, «Fortida gjennom notida. Nikolai Astrups kunst i nye perspektiv». Bergen, 2015.

Haugsbø, Tove, «Med samtida som ståstad. Ei aktualiserande lesing av Nikolai Astrup sin produksjon». Bergen, 2010.

Haugsbø, Tove, «Midt i røynda: Astrup og Kinck». 2015.

Haugsbø, Tove, «Kronologi». Scala Arts & Heritage Publishers Ltd. Oslo/London, 2016.

Haugsbø, Tove, «Illustratøren Nikolai Astrup og den tapte boka». 2012.

Haugsbø, Tove, «Å sjå det dei fleste ikkje augna». 2010.

Haugsbø, Tove, «Foreword». KODE Kunstmuseer og komponisthjem. Bergen , 2016.

Haugsbø, Tove, «Chronology». Scala Arts & Heritage Publishers Ltd. London, 2016.

Haugsbø, Tove Kårstad, Nikolai Astrup (1880–1928). Å møtast på ein klote, på ein stad. Baroniet Rosendal. Rosendal, 2011.

Haugsbø, Tove; Crolla, Antony (photo), «Call of the Wild». 2016.

Haugsbø, Tove; Myerscough, John, «Astruptunet». Scala Arts & Heritage Publishers Ltd. Oslo/London, 2016.

Haugsbø, Tove; Myerscough, John, «Astruptunet». Scala Arts & Heritage Publishers Ltd. London, 2016.

Hedén, Book &, Nikolais natt / Nikolai's Night. Hong Kong Press. Rolfstorp, 2017.

Helliesen, Sidsel, Norsk grafikk i 100 år. Aschehoug. Oslo, 2000.

Helliesen, Sidsel, Himar Rekstens samlinger. Hilmar Rekstens Allmennyttige Fond. Bergen, [1972].

Helliesen, Sidsel, «Nikolai Astrup 1880–1928». Stenersen. Oslo, 1981.

Holm, Hans Henrik, På trakk-ferd med Hans E. Kinck og Nikolai Astrup. Kunstnerforbundet. Oslo, 1971.

Holm, Ivar; Bernhoft-Osa, Theodor, «Nikolai Astrup og Jølster». 1955–05–19.

Holst Halvorsen, Harald, Brevbyte vedkomande sal av Astrup sine grafikk-plater. 1959–01–07.

Holstad, Grete, «Astrup-samleren». 1993–02–05.

Hundvebakke, Jan L., «Astruptunet – Sandalstrand i Jølster». Trondheim, 1979.

Huseklepp, Nils, «Sunnfjordtunet». 1955.

Hz., «Nikolai Astrup i kunstforeningen». 1928–11–12.

Hølaas, Odd, «Nikolai Astrups minneutstilling». 1928–11–12.

Høst, Sigurd, «Nikolai Astrup». 1932.

Høst, Sigurd, «Til erindring om Nikolai Astrup». 1925.

Ito, Fumiko, Nikolai Astrup: studier av japanske tresnitt / Nikolai Astrup's studies of Japanese woodcuts. [s.n.]. Førde, 2011.

J., G., «Nikolai Astrups minneutstilling». 1928–10–24.

J., G., «Nicolai Astrup». 1928–11–21.

J., Moss, «Nikolai Astrups minneutstilling i Kunstforeningen». 1928–11–12.

Jackson, David, Nordic Art. The Modern Breakthrough 1860–1920. Hirmer Verlag. Munich, 2012.

Jensen, Carsten, «Livets omveje – et portræt af Nikolai Astrup som tegneseriefigur». Narayana Press. København, 2010.

Jensen, Ib Sinding, «Gjennom det snevert lokale skapte han universell kunst». 1965–12–11.

Jespersen, Fjodolf, Brev frå Fjodolf Jespersen til Nikolai Astrup. 1920–12–29.

Johannesen, Ole Rønning, «Problemet Astrup». 1/7/1956, 1956–01–07.

Johannesen, Ole Rønning, «Nikolai Astrup som Bjørnson-illustratør. Til 100-årsjubileet for Bjørnsons bondefortellinger». 1957.

Johannesen, Ole Rønning, «Nikolai Astrup». [Konstakademien]. Stockholm, 1956.

Johannesen, Ole Rønning, «Nikolai Astrup». [s.n.]. Oslo, 1955.

Johannesen, Ole Rønning, «Nikolai Astrups kontakt med landskapets innerste hemmeligheter». 1955–11–21.

Johannesen, Ole Rønning, «Nikolai Astrup hjemme og ute». 1956–12–22.

Jølster kommune, Nikolai Astrup 1880–1928. Jølster kommune. Jølster, 1970.

Jørgensen, Ragnvald, «Gjensyn med Nikolai Astrups kunst». 1956–01–07.

K., «Nikolai Berg – ein jølstramålar». 1950–08–28.

K., Bj., «Kunstforeningen feirer den store jølstring: Minneutstilling for Nikolai Astrup». 1980–03–13.

K., P., «Fra Bergens billedgalleri». 1914–12–07.

Kaland, Moritz; Lexow, Einar, Kunst og kulturs serie. Bergens Billedgalleri. Gyldendal Norsk Forlag. Bergen, 1939.

Kallhovd, Guttorm, «Vestlandsbygda. Der folkekunsta gror». ukjent. Jølster, 1947.

Kallhovd, Guttorm, «Getsemanebiletet frå 1926». [u.å.].

Karlson, Ove; Grinde, Olav, Mystikk i sommarnatta. Nikolai Astrup. Kunsthuset Kabuso. Øystese, 2008.

Kinck, Hans E., «Hans E. Kinck om Nikolai Astrup». 1928–11–12.

Kinck, Hans E., «Han som var saa fæl til at fri». 1917.

Kinck, Hans E., «Kinck om Astrup». 1928–11–01.

Kinck, Hans E., «Litt om Nikolai Astrup». 1911.

Kinck, Hans E.; Astrup, Nikolai (ill.), «Herborgs-Peren». 1915.

Kinck, Hans E.; Astrup, Nikolai (ill.), «Rausilje-Nils og Lue-Tjuen blev forlikte igjen». 1913.

Kinck, Hans E.; Astrup, Nikolai (ill.), Vestlands noveller. Forening for norsk bokkunst. Oslo, 1942.

Klakegg, Anders O., Bygdebok for Jølster. Ættesoge 1801–1974. [Jølster kommune]. Skei, 1985.

Klakegg, Anders O., «Ved Astrups 100 års minne». 1980.

Klakegg, Anders O., Astrup – Kinck og Jølster. Norsk Bokreidingslag. Bergen, 1987.

Knudsen, Sverre, «R.T. og Astrup». 1911–01–26.

Koefoed, Holger, «Bemerkninger angående Astrups teknikk som grafiker». Nasjonalgalleriet. Oslo, 1971.

Koefoed, Holger, «Nikolai Astrup: Little Known Mater of the Monotype». 1974.

Korsvold, Per, «Fra en vestlandsreise». 1914–06–07.

Korsvold, Per, «Hos Nicolai Astrup, Jølster». 1918–12–21.

Korsvold, Per, «Rasmus Meyers Samling». 1918–01–21.

Korsvold, Per, «Hos Nikolai Astrup, Jølster». 1918–12–28.

Korsvold, Per, «Nikolai Astrups mindeutstilling i Kunstforeningen». 1928–10–09.

Korsvold, Per, «Nikolai Astrups mindeutstilling i Kunstforeningen». 1928–10–09.

Korsvold, Per, «Om Nikolai Astrup – I». 1928–10–13.

Korsvold, Per, «Vestlandsmalere». 1910–02–10.

Korsvold, Per, «Om Nikolai Astrup – II». 1928–10–15.

Korsvold, Per, «Fra Kunstforeningen». 1911–01–21.

Korsvold, Per, «Litt om Dahl og Dahl-værelset». 1913–11–07.

Korsvold, Per, «Fra Kunstforeningen». 1911–01–23.

Korsvold, Per, «Fra Kunstforeningen». 1911–01–28.

Korsvold, Per, «Harriet Backer». 1916–09–14.

Korsvold, Per, «Omkring Rasmus Meyers gave og Bergens billedgalleri». 1916–09–24.

Korsvold, Per, «Maleren fra Jölster». 1931.

Korsvold, Per, «Om Nikolai Astrup – III». 1928–10–16.

Korsvold, Per, «Nicolai Astrup: Træsnit». 1915–10–13.

Kramer, Per, Brev frå Per Kramer til Nikolai Astrup. 1920–06–13.

Kramer, Per, Brev frå Per Kramer til Nikolai Astrup. [u.å.].

Kramer, Per, Brev frå Per Kramer til Nikolai Astrup. [u.å.].

Kramer, Per, Brev frå Per Kramer til Nikolai Astrup. 1923–12–30.

Kramer, Per, Brev frå Per Kramer til Nikolai Astrup. [u.å.].

Krantz, Nils, Brev frå Nils Krantz til Nikolai Astrup. 1916–09–23.

Kredittkassens Kunstforening, Næringslivet i kunsten. [s.n.]. Oslo, 1957.

Krohg, Christian, «Nicolay Astrup». 1911–01–26.

Kunstforeningen i København, Nikolai Astrup 1880–1928. Christtreu. København, 1965.

Kunstforeningen i Oslo, Mitt kjæreste billede. [s.n.]. Oslo, 1936.

Kunstforeningen i Oslo, Ni malere fra århundreskiftet. [s.n.]. Oslo, 1940.

Kunsthalle Bremen, Norwegische Landschaftmalerei. Von Dahl bis Munch. [s.n.]. Bremen, 1977.

Kunsthuset Kabuso, Vårt herlige hjem 1914–2014. [s.n.]. Øystese, 2014.

Kunstnerforbundet, Kunstnerforbundet gjennom 20 år. [s.n.]. Oslo, 1931.

Kunstnerforbundet, Barnebilder i norsk kunst. [s.n.]. Oslo, 1958.

Kunstnerforbundet, For 40 år siden. [s.n.]. Oslo, 1940.

Kunstnerforbundet, Kunstnerforbundet 50 år på utstilling. [s.n.]. Oslo, 1958.

Kunstnerforbundet, For 40 år siden. Kunstnerforbundets jubileumsutstilling. [s.n.]. Oslo, 1951.

Kunstnerforbundet, Bilder i Kitti Kamstrups eie og Birger Lunqvists tegninger. [s.n.]. Oslo, 1952.

Kunstnerforbundet, Nikolai Astrup. Malerier, tresnitt. Kunstnerforbundet. Oslo, 1971.

Kunstnerforbundet, Fra I.C. Dahl til Nicolai Astrup. [s.n.]. Oslo, 1940.

Kunstnerforbundet, Utstillinger – Kunstnerforbundet 1917–1922. Salgsprotokoll. 1911.

Kunstnernes Hus, Nikolai Astrup. Malerier og tresnitt. Kunstnernes Hus. Oslo, 1955.

Kunstnernes Hus, Nikolai Astrup 1880–1928: maleri, tegning, grafikk. Kunstnernes Hus. Oslo, 1980.

Kunstnernes Hus, Norsk tegnekunst i 60 år. [s.n.]. Oslo, 1976.

Kunstnernes Hus, Rolf Stenersens samling. [s.n.]. Oslo, 1936.

Kvale, Anne Johanne (ed.), «Engel og Nikolai Astrup i verseform». 1999.

Künstlerbund Hagen, Norwegische Künstler. [s.n.]. Wien, 1912.

L., T., «Nikolai Astrup. Minnesjaaet i Kunstforeningen». 1928–11–13.

La Caleografia Nazionale, L'incisione contemporanea in Norvegia. [s.n.]. Roma, 1957.

Landro, Jan H. , Bernt Tunold. Vestlandsmaler i grønt og grått. Selja Forlag AS. Førde, 2016.

Lange, Marit, «Hvem rotner først på rot?». 2005–04–02.

Lange, Marit, Harriet Backer. Gyldendal Norsk Forlag. Oslo, 2003 [1995].

Lexow, Einar, «Astrup-utstillingen i Kunstforeningen». 1928–10–10.

Lexow, Einar, «Nikolai Astrup». 1928.

Lillehammer bys malerisamling, Nikolai Astrup. Malerier, tresnitt. [s.n.]. Lillehammer, 1971.

Lillehammer kunstmuseum, 100 år – 100 landskaper. [s.n.]. Lillehammer, 1999.

Lincoln, Louise; Magne Malmanger, The art of Norway 1750–1914. Minneapolis Institute of Arts. Minneapolis, 1978.

Lofnes, Solveig Berg, Nikolai Astrup og Jølster. Selja Forlag AS. Førde, 2016.

Lofnes, Solveig Berg, Nikolai Astrup og Jølster. Selja Forlag AS. Førde, 2007.

Loftesnes, Martin, «Kunstnarar på Bru. Med nokre minne om Nikolai Astrup». 1936.

Loge, Øystein, Nikolai Astrup. Tilhørighet og identitet. Labyrinth Press. [Tønsberg], 2005.

Loge, Øystein, «Nikolai Astrups grafikk – og noen bemerkninger om dens sammenheng med hans malerier». Astruptunet. Jølster, 1990.

Loge, Øystein, Nikolai Astrup. Elskaren under trekrona. Det Norske Samlaget. Oslo, 2005.

Loge, Øystein, «Astrup – maleren og grafikeren». Labyrinth Press. Oslo, 2010.

Loge, Øystein, «Astrup – the painter as a graphic artist». Labyrinth Press. Oslo, 2010.

Loge, Øystein, Betrothed to Nature. Det Norske Samlaget. Oslo, 2010.

Loge, Øystein, Gartneren under regnbuen. Hjemstavnskunstneren Nikolai Astrup. Dreyers Forlag. Oslo, 1986.

Loge, Øystein, «Gartneren under ergnbuen. Hjemstavnskunstneren Nikolai Astrups malerier». Bergen, 1985.

Loge, Øystein, Nikolai Astrup. Naturkjensle mot industrisamfunnet. Jølster kommune. Jølster, 1986.

Lund, Børre, «Møte med Astrup-minner i Jølster». 1962–01–27.

Lübecker, Pierre, «To stærke temperamenter». 1965–06–12.

Lübecker, Pierre, «To stærke temperamenter». 1906–06–12.

M.B.L., «Nicolai Astrup». 1905–04–19.

Melvær, Sigurd, «Nicolai Astrup». 1929–02–15.

Messel, Nils, Edvard Munch and his Contemporaries. Important Norwegian Paintings. [s.n.]. London, 1990.

Michelet, Johan Fredrik, «Astrups naturstemninger i spennende variasjoner». 1971–01–19.

Ministere de L'Instruction Publique, Un Siècle de Peinture Norvegienne. [s.n.]. Bruxelles, 1950.

Ministério da educação e saude, Exposição de Pintura e gravura norueguesa. [s.n.]. Rio de Janeiro, 1952.

Morley Gallery, Norwegian Romantic Landscape 1820–1920. [s.n.]. London, 1977.

Mowinckel jr., J. L., «Glimt fra Lexow's Astrup-foredrag». 1928–11–01.

Musée des beaux-arts André Malraux, Gravure norvégienne contemporaine. [s.n.]. Le Havre, 1978.

Myklebust), M. (Sverre, «Jølster husflidslag skipa med 54 lagsfolk». 1939–04–21.

Myklebust, Sverre, «Kring Nikolai Astrup og Jølster». 1959.

Mæhle, Ole, «Naturtilbederen Nikolai Astrup i Kunstnernes Hus». 1955–11–21.

Mæhle, Ole, «Mørk og lys natur-mystikk». 1971–01–20.

Münster, Frantz Wilhelm, Brev frå Frantz Wilhelm Münster til Nikolai Astrup. 1920–11–19.

N., G., «Nikolai Astrups siste reis gjenom Førde». 1928–01–31.

N., Hj., «Vestlandets maler. Nikolai Astrup.». 1912–01–16.

Nasgaard, Roald, «Norway: Edvard Munch, Harald Sohlberg and Nicolay Astrup». University of Toronto Press. Toronto, 1984.

Nasjonalgalleriet, Jubileumsutstilling 1814–1964. [s.n.]. Oslo, 1964.

Nilssen, Jappe, «Nicolai Astrups minneutstilling». 1928–11–13.

Nilssen, Jappe, «Træsnit». 1918–05–12.

Nilssen, Jappe, «Nicolai Astrup». 1911–01–27.

Nilssen, Jappe, «Kunsten paa jubilæumsudstillingen. Fra de unges sal.». 1914–05–10.

Nilssen, Jappe, «Kunsten paa jubilæumsudstillingen. 'De fjorten'». 1914–05–14.

Nordeide, Olai, «Sunnfjord-tunet». 1926–06–09.

Nordiska Konstförbundet, Nikolai Astrup 1880–1928. Konstakademien. Stockholm, 1956.

Normann, «Vestlandsmaleri». 1911–01–26.

Nygaard, William, «Introduksjon». Forening for norsk bokkunst. Oslo, 1942.

Næsström, Gustav, «Norsk hembygdsromantik i konstakademien». 1956–11–04.

Oficina de la Prensa del Ministerio del Exterior, Revista del Comercio de Noruega. Oficina de la Prensa del Ministerio del Exterior. Barcelona/Oslo, 1929.

Onsager, Søren, Kunst og ukunst i Nasjonalgalleriet. Oppryddingen april 1942. Det Mallingske Boktrykkeri. Oslo, 1942.

Oslo kunstforening, Stemningslandskap. Norsk nyromantikk ved århundreskiftet. [s.n.]. Oslo, 1973.

Palazzo delle Esposiziono, Arte nordica contemporanea: Danimarca, Islanda, Finlandia, Norvegia e Svezia. De Luca Editore. Roma, 1955.

Parmann, Øistein, «Gå og se Astrup!». 1955–11–23.

Peterssen, Eilif, Brev frå Eilif Peterssen til Nikolai Astrup. 1908–10–28.

Peterssen, Eilif, Brev frå Eilif Peterssen til Nikolai Astrup. 1905–05–20.

Pettersson, Jan Åke; Torkildsen, Åsmund; Eckhoff, Audun, «Nikolai Astrup – en nasjonal identitetsbygger i et internasjonalt perspektiv». Labyrinth Press. [Tønsberg], 2005.

Pigg, «Den store Astrup-utstilling i Kunstforeningen». 1928–11–09.

Pigg, «Foran Astrup-utstillingens åpning». 1928–11–09.

Refsum, Tor, «Jubileumsutstillingen». 1971–01–20.

Revold, Axel, Brev frå Axel Revold til Nikolai Astrup. 1922–02–27.

Robbert, Louise; Ydstie, Ingebjørg, Folk – musik – dans i nordisk konst . [s.n.]. Stockholm, 1990.

Romslo, Inge, «Nikolai Astrup og hans asthma». [1990].

S. M. (Sverre Myklebust); Astrup, Nikolai (ill.), «Til omslagsbiletet». 1976.

S., C. W., «Nicolay Astrup». 1911–01–28.

Sandberg, Sverre; Sandberg, Haakon, «Nikolai Astrup». 1973 (?).

Sandnes, S., «Ros-aaklæveving i Jølster». 1928–12–21.

Sandnes, lærar, «Nikolai Astrup». 1928–02–07.

Schetelig, Frida; Schetelig, Alfhild; Lund, Gunbjørg, Brev fra Frida Schetelig, Alfhild Schetelig og Gunbjørg Lund til Nikolai Astrup. 1908–06–14.

Schetelig, Haakon, «Rasmus Meyers Samlinger». 1925.

Schetelig, Haakon, Brev frå Haakon Schetelig til Nikolai Astrup, om protestutstilling mot Kunstnerforbundet og om akvarell av Bergen. 27.11.1916. 1916–11–27.

Schetelig, Haakon, Brev frå Haakon Schetelig til Nikolai Astrup. 1916–01–16 (1917?).

Schleswig-Holsteinischer Kunstverein, Ausstellung nordischer Kunst. [s.n.]. Kiel, 1929.

Schleswig-Holsteinischer Kunstverein, 150 Jahre Norwegische Malerei: Ausstellung. Schleswig-Holsteinischer Kunstverein. Kiel, 1964.

Simonnæs, Per, «Kunstnermiljø tar form i Bergen: med det vordende Vestlandsakademi som stimulator og sentrum». 1952.

Simonæs, Olav, «Astrups malerier og grafikk i Bergens Kunstforening». 1956–01–10.

Sjølie, Ole, «Nikolai Astrup». 1971.

Skappel, A., «Nicolai Astrup». 1911–01–30.

Skat., «Astrup og Nesch på Broadway». 1973–06–26.

Skåre, Jan, «Fire brev fra Nikolai Astrup». 1996.

Skåre, Jan, «Nikolai Astrup som lærer, veileder og inspirator». 2017.

Stang, Mathias, «Astrup-minne». 1980–09–04.

Steen-Johansen, Søren, «Kunst og kunstnere: Nikolai Astrup-utstillingen». 1911–01–18.

Steen-Johnsen, «Nikolai Astrups fargegrafikk». 1971–01–24.

Stenstadvold, Håkon, «Ny norsk bokkunst». 1946.

Stevens, MaryAnne, «Nikolai Astrup: nasjonal og internasjonal». Scala Arts & Heritage Publishers Ltd. Oslo/London, 2016.

Stevens, MaryAnne, «Nikolai Astrup: National/International». Scala Arts & Heritage Publishers Ltd. London, 2016.

Stiftelsen Modums Blaafarveværk, Nikolai Astrup 1880–1928. [s.n.]. Modum, 1987.

Stiftelsen Modums Blaafarveværk, Drømmesommer: Prins Eugen 1865–1957, Nikolai Astrup 1880–1928, Ulf Nilsen f. 1950. [s.n.]. Modum, 2009.

Storaas, Reidar, Kunst i tiden. Ved Bergens kunstforenings 150 års jubileum. Bergens kunstforening. Bergen, 1988.

Strøm, Charles W., «Nicolay Astrups minneutstilling i Kunstforeningen». 1928–11–15.

Strøm-Olsen, Nicolai, «Med Astrup ut i verden». 2013.

Svendsen, Morten, «Astruptunet: husmannsplass og kunstnarheim». 2005.

Sørensen, Gunnar, «Munchs og Astrups tresnitt». 1980.

Sørensen, Henrik, Brev frå Henrik Sørensen til Nikolai Astrup. 1922–11–22.

T., B., «Jølstringerne hædrer Nikolai Astrup». 1923–06–01.

T., R. (Rolf Thommesen), «Astrup». 1911–01–23.

T., R. (Rudolf Thygesen eller Rolf Thommessen), «Astrup-utstillingen. En suksess.». 1911–01–26.

Thaulow, Fritz, Brev frå Fritz Thaulow til Nikolai Astrup. 1906–10–23.

Thiis, Helge, «Nicolai Astrup». 1928–11–17.

Thiis, Helge, «Nicolai Astrup. Minneutstilling i Kunstforeningen». 1928–11–17.

Thiis, Jens, «En strid som maa kvæles i fødselen». 1928–10–06.

Thomassen, Asbjørn; Idsø, Liv Marit (red.), Faner i den frilynde ungdomsrørsla. Bokbyen Forlag og Noregs Ungdomslag. Oslo, 2014.

Thommesen, Rolf, «Kunst». 1905–04–16.

Thornam, A., «Nicolai Astrup». 1911–01–27.

Thorp, Olaf, «Kunstavdelingen». Grøndahl. Kristiania, 1924.

Tvedt, Wilhelm, «Små erindringsbilleder. Annen artikkel». 1937.

Valkonen, Olli; Leena Riihentaus, Norjan taidetta / norskt måleri: 1820–1940. [s.n.]. Helsinki, 1979.

Vik, Synnøve Marie, Hans E. Kinck 150 år. [s.n.]. Øystese, 2015.

Vikin, Daniel; Hårklou, Johannes (tone); Astrup, Nikolai (ill.), «Jubilæums-song (Jølstring)». 1953.

Vreim, Halvor, «Nikolai Astrup og Jølster». 1928–11–10.

Vreim, Halvor, «Nikolai Astrup som prydkunstner». 1930.

Werenskiold, Erik, Brev frå Erik Werenskiold til Nikolai Astrup. 1908–05–16.

Wiig, Einar, Kunst i vest: Nikolai Astrup, Bernt Tunold. [s.n.]. Jølster, 1987.

a., «Fra Kunstforeningen». Bergen, 1908–05–05.

a., «Vaarudstillingen». Bergen, 1908–05–27.

b. (Bang), «Hos Blomqvist». 1905–04–13.

b. (Bang), «Nikolai Astrup». 1911–01–21.

d., «Herlig Astrup-utstilling i Bergens Kunstforening». 1980–03–13.

jr., J. L. M., «Kinck Astrup og – Sæverud?». 1928–10–18.

kommune, Jølster, Brev om Astrup-arkivet. 1986–02–26.

rs., «Du verden for en kunstner!». 1980–03–13.

ukjent, «Fra Nordfjordeid». 1914–06–20.

ukjent, «Maleriauktion». 1917–03–30.

ukjent, «Dagsnyt». 1918–02–20.

ukjent, «Kunstnerforbundet». 1911–02–07.

ukjent, «Paa Jølster hjaa Nikolai Astrup». 1916–01–17.

ukjent, «Sort og hvidt». 1918–05–29.

ukjent, «Conrad Mohrs legat». 1919–04–24.

ukjent, «Maleren Nikolai Astrup er død». 1928.

ukjent, «Nikolai Astrup». 1928–01–24.

ukjent, «Nikolai Astrups siste ferd». 1928–02–03.

ukjent, «Trollmannen frå Jølster. Eit program om vestlandsmålaren Nikolai Astrup, musikk av Geirr Tveitt». 1961–12–26.

ukjent, «Minneutstilling over Nikolai Astrup». 1928–07–19.

ukjent, «To betydningsfulde utstillinger». 1928–11–08.

ukjent, «Minneutstilling over Nikolai Astrup». 1928–08–27.

ukjent, «Billedgalleiiet [sic]». 1915–05–27.

ukjent, «Mysteriet med de tre Astrup-billeder opklaret». 1928–10–06.

ukjent, «Kunstnerforbundets Udstilling». 1911–02–14.

ukjent, «Har Nationalgalleriet nektet å låne ut billeder til Bergen?». 1928–10–06.

ukjent, «Kunstnerforbundet». 1911–03–23.

ukjent, «Bergenserne har ret». 1928–10–06.

ukjent, «Træsnit». 1918–05–13.

ukjent, «Nationalgalleriets Astrup-billeder blir utlaant til Bergen». 1928–10–06.

ukjent, «Astrups minneutstilling». 1928–11–10.

ukjent, «Astrup-udstillinge aapnes i Kunstforeningen onsdag». 1928–10–08.

ukjent, «Minneutstillingen for Nicolai Astrup». 1928–11–13.

ukjent, «Vældig indryk paa Astrup-utstillingen i dag». 1928–10–10.

ukjent, «Rekordbesøk i Kunstforeningen». 1928–11–19.

ukjent, «Hvad Munch-utstillingen var for Oslo, bør Astruputstillingen bli for Bergen!». 1928–10–11.

ukjent, «En maleriutstilling arbeiderne bør se». 1928–12–06.

ukjent, «Astruputstillingen aapnet». 1928–10–16.

ukjent, «Sunnfjord i norsk kulturliv». 1928–12–21.

ukjent, «Kunstnerforbundet». 1911–01–24.

ukjent, «Anmeldernes jubel». 1928–10–18.

ukjent, «Kunstforeningens tombola». 1928–10–18.

ukjent, «Kunststipendier». 1903–04–23.

ukjent, «Indtryk fra Astruputstillingen». 1928–10–25.

ukjent, «Kunstforeningens Vaarudstilling». 1908–05–02.

ukjent, «'Kunst for folket' og Astrup-utstillingen». 1928–10–26.

ukjent, «Paa Astrups Utstilling». 1911–01–24.

ukjent, «Astrup-utstillingen forlængst en sukces». 1928–10–29.

ukjent, «Kunstnerforbundet». 1911–01–23.

ukjent, «Astrup-utstillingen». 1928–11–01.

ukjent, «Træsnit». 1908–05–13.

ukjent, «12,000 besøkende paa Astrup-utstillingen i Bergen». 1928–11–06.

ukjent, «Fra Kunstforeningen». 1914–11–21.

ukjent, «Nic. Astrup». 1918–05–09.

von Erpecon, Georg, Brev frå Georg von Erpecon til Nikolai Astrup. 1927–09–20.

Ødvin, Magnhild, «Nikolai Astrup 1880–1928». 1930.

Ødvin, Magnhild, «Nikolai Astrups brever». 1928.

Ødvin, Magnhild, «Nicolai Astrup». 1927.

Ødvin, Magnhild, «Nicolai Astrup. Vestlandets store maler». 1927.

Østenstad, Anna, «Prolog – eller minnedikt om kunstmålaren Nikolai Astrup». 1988.

Øvrebø, Ludvig, «Maleren Nikolai Astrup». 1928–11–30.